Мобилно меню

Рецитал-конкурс в памет на Апостола, проведоха в Дългопол

Жителите на варненската община сведоха глави пред подвига на Левски по повод 150 години от гибелта му
Рецитал-конкурс в памет на Апостола, проведоха в Дългопол
36

 

150 години от гибелта на Васил Левски отбелязаха в Дългопол. Част от програмата на честванията беше и петото издание на общинския Рецитал-конкурс в памет на Апостола на свободата. 

"Участниците в рецитала за пореден път доказаха, че учениците и децата в община Дългопол, поддържат жив българския дух и милеят за Родината ни! Аплодисменти за участието им и благодарност на техните учители и ръководители за труда и старанието, което влагат", отбеляза кметът на община Дългопол Георги Георгиев. 

Всички участници в конкурса-рецитал получиха грамота за участие, поощрителни награди, а най-добрите бяха оценени от компетентно жури от Шуменски университет “Св. Константин Преславски” и получиха парична награда.

В пътя към духовното си израстване всеки народ избира свой национален герой, който да следва и към чието съвършенство да се стреми. Още преди близо век и половина българите избраха Левски и решението им е необратимо.

Днес пред нас стои едно предизвикателство - да избираме Левски във всеки наш ден, с всяко наше действие, дори с всяка помисъл. В памет на великия българин, отдал живота си на Отечеството, днес свеждаме глава и му благодарим! С признателност към делото на Васил Левски, не забравяме не само делата му, но и думите му: „Аз съм посветил себе си на отечеството си още от 61-во (лето) да му служа до смърт и да работя по народната воля.“,  „Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“

2023 © Варна е

Вода с хлор пият във варненски села

Отклонения от качеството на питейната вода в местни обществени чешми регистрираха на редица места
Вода с хлор пият във варненски села
40

Водата в 4 населени места във Варненско не отговаря на нормите за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Остатъчен свободен хлор над позволеното количество е регистриран във водата на селата Доброплодно, Ветрино и Солник, а за мътност на питейната вода съобщават потребителите от село Ягнило.

Водата в 3 мести обществени чешми също не отговаря на предписаните норми, съобщават от РЗИ-Варна. Несъответствия са регистрирани при пробите, добити от местна чешма в кв. "Вл. Варненчик" до бл.5, чешма пред "Манастирска изба" в курорта Св. Св. Константин и Елена, както и "Горчивата чешма" в с. Каменар.

Издадени са 3 предписания до Ръководителите на ЕТР при „ВиК-Варна” ООД за предприемане на мерки за регулиране на дезинфекцията на питейната вода с оглед постигане на приемливост за потребителя по показатели остатъчен свободен хлор и мирис.

Издадени са 3 предписания до кметовете на населените места за спиране на експлоатацията на местните обществени чешми за питейно-битови цели, както следва: местен водоизточник в гр. Варна, кв. „Владиславово” до бл.5, местен водоизточник в гр. Варна, к.к. Св.св. Константин и Елена пред „Манастирска изба” и местен водоизточник „Горчивата чешма” в с. Каменар. Предписанията са потвърдени със заповеди на директора на РЗИ-Варна.

Издадени са 3 предписания за хигиенни и противоепидемични мерки за поставяне на трайна маркировка върху горецитираните чешми, че „Водата е негодна за пиене”.

2023 © Варна е