Мобилно меню

Рецитал-конкурс в памет на Апостола, проведоха в Дългопол

Жителите на варненската община сведоха глави пред подвига на Левски по повод 150 години от гибелта му
Рецитал-конкурс в памет на Апостола, проведоха в Дългопол

 

150 години от гибелта на Васил Левски отбелязаха в Дългопол. Част от програмата на честванията беше и петото издание на общинския Рецитал-конкурс в памет на Апостола на свободата. 

"Участниците в рецитала за пореден път доказаха, че учениците и децата в община Дългопол, поддържат жив българския дух и милеят за Родината ни! Аплодисменти за участието им и благодарност на техните учители и ръководители за труда и старанието, което влагат", отбеляза кметът на община Дългопол Георги Георгиев. 

Всички участници в конкурса-рецитал получиха грамота за участие, поощрителни награди, а най-добрите бяха оценени от компетентно жури от Шуменски университет “Св. Константин Преславски” и получиха парична награда.

В пътя към духовното си израстване всеки народ избира свой национален герой, който да следва и към чието съвършенство да се стреми. Още преди близо век и половина българите избраха Левски и решението им е необратимо.

Днес пред нас стои едно предизвикателство - да избираме Левски във всеки наш ден, с всяко наше действие, дори с всяка помисъл. В памет на великия българин, отдал живота си на Отечеството, днес свеждаме глава и му благодарим! С признателност към делото на Васил Левски, не забравяме не само делата му, но и думите му: „Аз съм посветил себе си на отечеството си още от 61-во (лето) да му служа до смърт и да работя по народната воля.“,  „Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“

2023 © Варна е

Със 187 500 лв. финансират проекти за чиста околна среда във Варна

Одобрени са 18 екоинициативи на кметства и учебни заведения
Със 187 500 лв. финансират проекти за чиста околна среда във Варна

18 варненски проектни предложения на обща стойност 187 500 лв. са одобрени и класирани в Националната кампания "Чиста околна среда 2024 г." и конкурса "Обичам природата и аз участвам", които са организирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), средствата от което допълват успешно тези от европейските фондове. Това съобщиха от Областния информационен център-Варна.

Финансиране в размер до 15 000 лв. ще получат седем проекта на общини и кметства от Област Варна - "Кът за отдих и спорт в с. Пчелник", Община Долни чифлик, "Изграждане на интерактивна зона за безопасност на движението в парк на ул. "Оборище", кв. Девня, гр. Девня“, "Кът за отдих и игри в центъра на с. Дръндар", Община Суворово, "Модернизация на зоната за отдих в с. Ветрино, Община Ветрино", "Здрав дух и здраво тяло в чиста околна среда, чрез озеленяване и изграждане на стрийт фитнес площадка за малки и големи в с. Разделна", Община Белослав, "Възстановяване и обновяване на детски кът в открит спортен комплекс" на Община Провадия и "Опазване на природата чрез спорт" на Община Вълчи дол.

Пет учебни заведения и един център за специална образователна подкрепа в областта ще получат до 7 500 лева, за да осъществят проектите си - "Зелен оазис в училищния двор" на Трета ПМГ "Академик Методий Попов", гр. Варна, "Обичам природата и аз участвам" на ОУ "Захари Стоянов", гр. Варна, "Залесяване и облагородяване на парково пространство в училищния двор на ОУ "Христо Ботев" на ОУ "Христо Ботев", с. Житница, Община Провадия, "Да живеем в хармония с природата" на СУ "Назъм Хикмет", с. Медовец, Община Дългопол, GREEN SPACE CLASSROOM на ВМГ "Св. Николай Чудотворец", гр. Варна и "Класна стая за занимания по интереси на открито" на Център за специална образователна подкрепа "Св. Св. Кирил и Методий", с. Кривня, Община Провадия.

До 7 500 лв. ще бъдат отпуснати на пет детски градини от областта за проекти в сферата на околната среда. Това са ДГ "Детелина", гр. Дългопол, ДГ №18 „Чайка“, гр. Варна, ДГ "Незабравка", с. Страшимирово, Община Белослав, ДГ "Щурче", с. Приселци, Община Аврен и ДГ №43 "Пинокио", гр. Варна.

Конкурсът в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда" е ежегоден. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие (Обединени детски комплекси). Идеята на кампанията е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда и повишаване на екологичната култура. С реализацията на дейностите се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други.

2024 © Варна е