Мобилно меню

Ремонтират 19 км от пътя Варна - Белослав - Житница

Ще бъде изцяло подменена асфалтовата настилка, предвидено е възстановяване на банкетите и откосите, както и подобряване на отводняването
Ремонтират 19 км от пътя Варна - Белослав - Житница
128

Стартира рехабилитацията и реконструкцията на близо 19 км от път III-9004 Варна - Белослав – Житница, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". Проектът – лот 36, се финансира от ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и националният бюджет. Третокласният път е основна пътна връзка за населените места в общините Белослав, Провадия и Девня с Варна.

Основно ще се ремонтират три участъка от третокласния път. Първият започва при началото на Белослав и завършва при кръстовището с пътя за местността "Бялата вода". Вторият участък е от пресичането с ж. п. линията Белослав – Разделна - Синдел и е до ж. п. надлеза в с. Разделна. Началото на третата отсечка е преди кръстовището за Синдел и Девня, а краят ѝ е преди кръстовището с път III-904 Бозвелийско - Провадия.

Проектът предвижда възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на пътното платно чрез изграждане на нова конструкция на местата с недостатъчна носимоспособност. Ще бъде изцяло подменена асфалтовата настилка. Предвидено е възстановяване на банкетите и откосите, подобряване на отводняването и изграждане на колекторна система в два от участъците. Пътят ще е с нови тротоари и бетонови бордюри в населените места, хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи.

Основно ще се ремонтират 3 големи съоръжения: мост при 24-ти км, надлез над ж. п. линията София - Варна, и виадукт при 41-ви км /естакада „Ерека“/. Ще бъде възстановено бетоновото покритие на армировката. Съоръженията ще са с нова пътна основа и асфалтобетонова настилка, нова хидроизолация, тротоари и предпазни огради. С ремонта на пътя ще се подобри безопасността на движение и комфорта на пътуващите.

Строително-монтажните работи са възложени на "Автомагистрали - Черно море" АД. Договорът е на стойност 15 355 739,28 лв. с ДДС. Строителният надзор ще осъществи "Рутекс" ЕООД. Техният договор е за 238 200 лв. с ДДС. Авторският надзор ще изпълни "Инжконсултпроект" ООД и е на стойност 478 лв. с ДДС.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 10 месеца.

Общата стойност на проекта за ремонт на третокласния път Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница е 15 634 989 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 850 840 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 150 148 лв. с ДДС. Собственият принос от Агенция "Пътна инфраструктура" е 14 634 000 лв. с ДДС.

2023 © Варна е / снимката е илюстративна

Вода с хлор пият във варненски села

Отклонения от качеството на питейната вода в местни обществени чешми регистрираха на редица места
Вода с хлор пият във варненски села
36

Водата в 4 населени места във Варненско не отговаря на нормите за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Остатъчен свободен хлор над позволеното количество е регистриран във водата на селата Доброплодно, Ветрино и Солник, а за мътност на питейната вода съобщават потребителите от село Ягнило.

Водата в 3 мести обществени чешми също не отговаря на предписаните норми, съобщават от РЗИ-Варна. Несъответствия са регистрирани при пробите, добити от местна чешма в кв. "Вл. Варненчик" до бл.5, чешма пред "Манастирска изба" в курорта Св. Св. Константин и Елена, както и "Горчивата чешма" в с. Каменар.

Издадени са 3 предписания до Ръководителите на ЕТР при „ВиК-Варна” ООД за предприемане на мерки за регулиране на дезинфекцията на питейната вода с оглед постигане на приемливост за потребителя по показатели остатъчен свободен хлор и мирис.

Издадени са 3 предписания до кметовете на населените места за спиране на експлоатацията на местните обществени чешми за питейно-битови цели, както следва: местен водоизточник в гр. Варна, кв. „Владиславово” до бл.5, местен водоизточник в гр. Варна, к.к. Св.св. Константин и Елена пред „Манастирска изба” и местен водоизточник „Горчивата чешма” в с. Каменар. Предписанията са потвърдени със заповеди на директора на РЗИ-Варна.

Издадени са 3 предписания за хигиенни и противоепидемични мерки за поставяне на трайна маркировка върху горецитираните чешми, че „Водата е негодна за пиене”.

2023 © Варна е