Мобилно меню

С екоинициатива в Девня отбелязаха Международния ден без найлонови торбички

Активни граждани предаваха събрани пластмасови бутилки, а в замяна получиха платнени чанти за многократна употреба
С екоинициатива в Девня отбелязаха Международния ден без найлонови торбички

С поредна еко инициатива Община Девня отбеляза Международния ден без найлонови торбички - 3 юли. Задача на инициативата беше събиране на пластмасови бутилки, а всички активни граждани, които се включиха получиха в замяна платнени чанти за многократна употреба. Това съобщи в официалната си страница в социалните мрежи кметът на Девня Свилен Шитов.

"Идеята ни с реализирането на тази инициатива беше да заострим общественото внимание към необходимостта да се намали употребата на полиетиленови торбички и да дадем пример на подрастващите как да проявяват загриженост към природата"

Събитието се състоя от 17 до 19 часа, като бяха разкрити пунктове за предаване на пластмасови бутилки в парковете „Разсадника“ и „Марково“, пред сградата на Община Девня и в селата Кипра и Падина.

2023 © Варна е / снимка: Пресцентър Община Девня

Област Варна е четвърта в страната по реализиран брутен вътрешен продукт 

С най-голям дял брутна добавена стойност е секторът на услугите
Област Варна е четвърта в страната по реализиран брутен вътрешен продукт 

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Варна през 2022 година е 10 348 млн. лева, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток. Това нарежда област Варна на 4-то място в страната след областите София (столица), Пловдив и Стара Загора. В сравнение с 2021 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 23.4%. Произведеният в областта БВП е 6.2% от общия за страната. На човек от населението се падат 24 007 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 25 956 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) - 53 746 лева.

Създадената през 2022 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Варна възлиза на 9 198 млн. лв., което представлява 6.2% от добавената стойност за страната. В сравнение с 2021 г. обемът ѝ в номинално изражение се увеличава с 24.8%.

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 6 612 млн. лв. и представлява 71.9% от общата БДС за областта. В сравнение с 2021 г. делът на сектора в добавената стойност намалява с 0.3 процентни пункта.

Индустриалният сектор увеличава своя относителен дял в БДС за областта. През 2022 г. са реализирани 2 329 млн. лв. или 25.3%, което е с 1.1 процентни пункта повече спрямо 2021 година.

Относителният дял на аграрния сектор намалява с 0.8% в сравнение с 2021 година. Той представлява 2.8% от добавената стойност на областта и е в размер на 257 млн. лева.

2024 © Варна е