Мобилно меню

С комплекти за спешна медицинска помощ оборудваха училища и детски градини в Долни Чифлик

Оборудвани чанти за първа помощ бяха раздадени и в социални институции на територията на общината
С комплекти за спешна медицинска помощ оборудваха училища и детски градини в Долни Чифлик
41

Двадесет и седем комплекти за спешна медицинска помощ бяха разпределени във всички училища, детски градини и социални институции на територията на община Долни Чифлик. С тях ще бъде допълнено оборудването на лекарските им кабинети, поясни кметът на общината Красимира Анастасова. Тя подчерта, че целта на тази инициатива на общинската администрация е да се повиши сигурността на децата и преподавателите в учебните заведения, като се гарантира по още по-добър начин опазването на тяхното здраве с възможността за адекватна спешна реакция при евентуални инциденти.

Всяка от специализираните чанти съдържа механичен апарат за измерване на кръвно налягане, набор за спешна помощ, спирт, марли, бинтове и други консумативи, необходими за оказване на първа медицинска помощ на пострадал.

2022 © Варна е

Вода с хлор пият във варненски села

Отклонения от качеството на питейната вода в местни обществени чешми регистрираха на редица места
Вода с хлор пият във варненски села
40

Водата в 4 населени места във Варненско не отговаря на нормите за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Остатъчен свободен хлор над позволеното количество е регистриран във водата на селата Доброплодно, Ветрино и Солник, а за мътност на питейната вода съобщават потребителите от село Ягнило.

Водата в 3 мести обществени чешми също не отговаря на предписаните норми, съобщават от РЗИ-Варна. Несъответствия са регистрирани при пробите, добити от местна чешма в кв. "Вл. Варненчик" до бл.5, чешма пред "Манастирска изба" в курорта Св. Св. Константин и Елена, както и "Горчивата чешма" в с. Каменар.

Издадени са 3 предписания до Ръководителите на ЕТР при „ВиК-Варна” ООД за предприемане на мерки за регулиране на дезинфекцията на питейната вода с оглед постигане на приемливост за потребителя по показатели остатъчен свободен хлор и мирис.

Издадени са 3 предписания до кметовете на населените места за спиране на експлоатацията на местните обществени чешми за питейно-битови цели, както следва: местен водоизточник в гр. Варна, кв. „Владиславово” до бл.5, местен водоизточник в гр. Варна, к.к. Св.св. Константин и Елена пред „Манастирска изба” и местен водоизточник „Горчивата чешма” в с. Каменар. Предписанията са потвърдени със заповеди на директора на РЗИ-Варна.

Издадени са 3 предписания за хигиенни и противоепидемични мерки за поставяне на трайна маркировка върху горецитираните чешми, че „Водата е негодна за пиене”.

2023 © Варна е