Мобилно меню

Стартира ремонт на пътя между селата Белоградец и Доброплодно

Община Ветрино е получила финансиране от 6,9 млн. лева за ремонта
Стартира ремонт на пътя между селата Белоградец и Доброплодно

Започва ремонтът на пътя между селата Белоградец и Доброплодно. Това стана възможно след като Община Ветрино получи финансиране на инвестиционния проект от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Още преди Коледа кметът на общината д-р Димитър Димитров подписа споразумение с МРРБ за сумата от 6 962 867,87 лева с ДДС за неотложна реконструкция на критичната 5-километровата отсечка.

Обект „Рехабилитация на път VAR 1101 ( I-2, Нови пазар – Ветрино) – Белоградец – Доброплодно – граница Общ. (Ветрино-Вълчи дол) – Калоян (III-2074)) от км 0+000  до км 5+000“ е част от общинската пътна мрежа.  Началото е от кръстовището с път I-2, а краят -  при км 5+000, около 500 м след с. Белоградец.  

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътния участък,  в това число: усилване и ремонт на съществуващата асфалтобетонова настилка, подобряване на равността на съществуващата асфалтобетонова настилка, ремонт на пътното тяло, малки съоръжения, отводнителни съоръжения и принадлежности на пътя, възстановяване на хоризонталната маркировка и допълване на вертикалната сигнализация с пътни знаци и табели.

„От дълго време алармирам за лошото състояние на този път: настилката е в неприемливо състояние, конструкцията й не отговаря на действащите норми, а пътните съоръжения тук никога не са били ремонтирани след изграждането им“, коментира д-р Димитров. Той припомни, че пътят е много важен за Ветрино, свързва общината с републиканската пътна мрежа и по него се движат линейки, пожарни и коли на МВР и „Гражданска защита“. В същото време изключително лошото му състояние всеки ден създава опасност от тежки инциденти. 

„Готови сме да започнем строителните работи веднага, щом метеорологичните условия позволят: имаме издадено и влязло в сила разрешение за строеж от 19.05.20223 г., както и избран изпълнител - след конкурс по обществена поръчка“, уточни кметът. Пред завършване е рехабилитацията на пътя Ветрино - Провадия през Петров дол в участъка от границата между  общините Провадия и Ветрино през Габърница до Неофит Рилски.

„Последният транш от финансирането на този обект общината получи в края на септември. След ремонта на път I-2 от Русе до Варна, когато движението беше пренасочено през територията на община Ветрино, трафикът между с. Неофит Рилски и магистрала „Хемус“ се увеличи значително. Това не просто влоши състоянието на пътната настилка, но на места цялото шосе започна да пропада. Увеличи се и опасността от пътно-транспортни произшествия“, припомни д-р Димитров. Това наложи общината да започне работа  по проекта „Реконструкция и рехабилитация на път VAR 1211/III-208, Ветрино-Провадия/-Петров дол – граница общ. /Провадия – Ветрино/ - Габърница – Неофит Рилски“ с обща стойност 2 604 816,30 лв., получени също от държавния бюджет.

2023 © Варна е

Област Варна е четвърта в страната по реализиран брутен вътрешен продукт 

С най-голям дял брутна добавена стойност е секторът на услугите
Област Варна е четвърта в страната по реализиран брутен вътрешен продукт 

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Варна през 2022 година е 10 348 млн. лева, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток. Това нарежда област Варна на 4-то място в страната след областите София (столица), Пловдив и Стара Загора. В сравнение с 2021 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 23.4%. Произведеният в областта БВП е 6.2% от общия за страната. На човек от населението се падат 24 007 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 25 956 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) - 53 746 лева.

Създадената през 2022 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Варна възлиза на 9 198 млн. лв., което представлява 6.2% от добавената стойност за страната. В сравнение с 2021 г. обемът ѝ в номинално изражение се увеличава с 24.8%.

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 6 612 млн. лв. и представлява 71.9% от общата БДС за областта. В сравнение с 2021 г. делът на сектора в добавената стойност намалява с 0.3 процентни пункта.

Индустриалният сектор увеличава своя относителен дял в БДС за областта. През 2022 г. са реализирани 2 329 млн. лв. или 25.3%, което е с 1.1 процентни пункта повече спрямо 2021 година.

Относителният дял на аграрния сектор намалява с 0.8% в сравнение с 2021 година. Той представлява 2.8% от добавената стойност на областта и е в размер на 257 млн. лева.

2024 © Варна е