Мобилно меню

Стартира ремонт на пътя между селата Белоградец и Доброплодно

Община Ветрино е получила финансиране от 6,9 млн. лева за ремонта
Стартира ремонт на пътя между селата Белоградец и Доброплодно

Започва ремонтът на пътя между селата Белоградец и Доброплодно. Това стана възможно след като Община Ветрино получи финансиране на инвестиционния проект от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Още преди Коледа кметът на общината д-р Димитър Димитров подписа споразумение с МРРБ за сумата от 6 962 867,87 лева с ДДС за неотложна реконструкция на критичната 5-километровата отсечка.

Обект „Рехабилитация на път VAR 1101 ( I-2, Нови пазар – Ветрино) – Белоградец – Доброплодно – граница Общ. (Ветрино-Вълчи дол) – Калоян (III-2074)) от км 0+000  до км 5+000“ е част от общинската пътна мрежа.  Началото е от кръстовището с път I-2, а краят -  при км 5+000, около 500 м след с. Белоградец.  

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътния участък,  в това число: усилване и ремонт на съществуващата асфалтобетонова настилка, подобряване на равността на съществуващата асфалтобетонова настилка, ремонт на пътното тяло, малки съоръжения, отводнителни съоръжения и принадлежности на пътя, възстановяване на хоризонталната маркировка и допълване на вертикалната сигнализация с пътни знаци и табели.

„От дълго време алармирам за лошото състояние на този път: настилката е в неприемливо състояние, конструкцията й не отговаря на действащите норми, а пътните съоръжения тук никога не са били ремонтирани след изграждането им“, коментира д-р Димитров. Той припомни, че пътят е много важен за Ветрино, свързва общината с републиканската пътна мрежа и по него се движат линейки, пожарни и коли на МВР и „Гражданска защита“. В същото време изключително лошото му състояние всеки ден създава опасност от тежки инциденти. 

„Готови сме да започнем строителните работи веднага, щом метеорологичните условия позволят: имаме издадено и влязло в сила разрешение за строеж от 19.05.20223 г., както и избран изпълнител - след конкурс по обществена поръчка“, уточни кметът. Пред завършване е рехабилитацията на пътя Ветрино - Провадия през Петров дол в участъка от границата между  общините Провадия и Ветрино през Габърница до Неофит Рилски.

„Последният транш от финансирането на този обект общината получи в края на септември. След ремонта на път I-2 от Русе до Варна, когато движението беше пренасочено през територията на община Ветрино, трафикът между с. Неофит Рилски и магистрала „Хемус“ се увеличи значително. Това не просто влоши състоянието на пътната настилка, но на места цялото шосе започна да пропада. Увеличи се и опасността от пътно-транспортни произшествия“, припомни д-р Димитров. Това наложи общината да започне работа  по проекта „Реконструкция и рехабилитация на път VAR 1211/III-208, Ветрино-Провадия/-Петров дол – граница общ. /Провадия – Ветрино/ - Габърница – Неофит Рилски“ с обща стойност 2 604 816,30 лв., получени също от държавния бюджет.

2023 © Варна е

Близо 100 000 чужденци са посетили музеите във Варна през 2023-та

Увеличава се публиката на театрални представления и музикални събития
Близо 100 000 чужденци са посетили музеите във Варна през 2023-та

Към 31 декември 2023 г. в област Варна функционират 7 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, отбелязват от Териториално статистическо бюро Североизток. През 2023 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Варна, са 188 000 фондови единици и в сравнение с 2022 г. техният брой се увеличава с 2.3%.

Цифровизирани са едва 5 882 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2023 г. са 205 000 и съпоставени с 2022 г. се увеличават с 22.2%. В дните със свободен вход са осъществени 17.6% от посещенията (36 хиляди).

Посещенията на чужденци се увеличават с 59.9% в сравнение с предходната година и достигат 94 000.

Общият персонал на музеите през 2023 г. е 434 души и се увеличава с 28.0% в сравнение с 2022 година.

През 2023 г. в действащите три театъра в област Варна са организирани 598 представления, посетени от 111 000 зрители, като спрямо 2022 г. представленията намаляват с 4.3%, докато посещенията се увеличават с 4.3%. Средният брой посетители на едно представление е 185 при 170 през 2022 година.

През 2023 г. в област Варна развиват дейност 5 музикални колектива. В сравнение с 2022 г. броят на представленията на тези колективи се увеличава със 166.7%, а на посещенията - с 50.2%.

През 2023 г. библиотеките с фонд над 200 000 библиотечни единици в област Варна са две, като броят им остава непроменен в сравнение с предходната година. Общият им фонд се състои от 1 183 хил. библиотечни документа - книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и др., като в структурата му с най-висок дял са книгите - 74.6% (882 хиляди).

Регистрираните читатели са 24 000, което е с 35.6% повече в сравнение с предходната година. Посещенията се увеличават с 22.2% и достигат 160 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 209 хил. библиотечни единици.

В края на 2023 г. кината в област Варна са 5, а киноекраните - 31. В сравнение с 2022 г, броят на кината и киноекраните остава непроменен. Мултиплексите са два и в тях са осъществени 77.7% от всички прожекции и 87.8% от посещенията.

През 2023 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината се увеличават с 2.2%, а посещенията - с 16.1%. Прожектирани са 818 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 139 български, 328 европейски, 231 от САЩ и 120 от други страни.

През 2023 г. в област Варна функционират две регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, които са излъчили програми с обща продължителност 3.9 хил. часа.

2024 © Варна е