Мобилно меню

Улесняват родители във Варна с онлайн продажба на купони за детската кухня

Възможността ще бъде активна в началото на месец април
Улесняват родители във Варна с онлайн продажба на купони за детската кухня
104

Купоните за храна в детските кухни във Варна ще се продават и онлайн, съобщиха от общинското предприятие „Комплекс за детско хранене“. Очаква се услугата да бъде въведена в началото на месец април и родителите да могат електронно да регистрират децата си и да закупуват купони. Към момента се извършва обучение на персонала, изгражда се мрежова свързаност, инсталират се необходимите компютърни устройства, въвежда се база данни на настоящите клиенти на кухните и др., посочват от общинското предприятие „Комплекс за детско хранене“ приготвя и предоставя храна на деца от 10 месеца до 3 годишна възраст за 26 обекта на детските кухни – три кухни-майки и 23 пункта за раздаване на храна, както и за малчуганите от 12 детски ясли и 18 яслени групи в градините.

Предлаганата услуга - обедно хранене, ежедневно ползват над 2 400 деца в делничните дни и над 1 900 деца - всъбота и неделя. В детските ясли и яслените групи на четирикратен режим се хранят над 1 100 деца. Ежедневно се приготвя храна и по четири диетични режима за деца със специфични хранителни потребности - средно дневно за над 100 деца.

Приготвянето на храна е съобразено с изискванията за рационално и диетично хранене в кърмаческа и ранна детска възраст. Храната се приготвя по предварително изготвени менюта, съгласно „Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст“, утвърден от Министерството на здравеопазването.

2023 © Варна е / снимка: Пресцентър Община Варна

Вода с хлор пият във варненски села

Отклонения от качеството на питейната вода в местни обществени чешми регистрираха на редица места
Вода с хлор пият във варненски села
32

Водата в 4 населени места във Варненско не отговаря на нормите за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Остатъчен свободен хлор над позволеното количество е регистриран във водата на селата Доброплодно, Ветрино и Солник, а за мътност на питейната вода съобщават потребителите от село Ягнило.

Водата в 3 мести обществени чешми също не отговаря на предписаните норми, съобщават от РЗИ-Варна. Несъответствия са регистрирани при пробите, добити от местна чешма в кв. "Вл. Варненчик" до бл.5, чешма пред "Манастирска изба" в курорта Св. Св. Константин и Елена, както и "Горчивата чешма" в с. Каменар.

Издадени са 3 предписания до Ръководителите на ЕТР при „ВиК-Варна” ООД за предприемане на мерки за регулиране на дезинфекцията на питейната вода с оглед постигане на приемливост за потребителя по показатели остатъчен свободен хлор и мирис.

Издадени са 3 предписания до кметовете на населените места за спиране на експлоатацията на местните обществени чешми за питейно-битови цели, както следва: местен водоизточник в гр. Варна, кв. „Владиславово” до бл.5, местен водоизточник в гр. Варна, к.к. Св.св. Константин и Елена пред „Манастирска изба” и местен водоизточник „Горчивата чешма” в с. Каменар. Предписанията са потвърдени със заповеди на директора на РЗИ-Варна.

Издадени са 3 предписания за хигиенни и противоепидемични мерки за поставяне на трайна маркировка върху горецитираните чешми, че „Водата е негодна за пиене”.

2023 © Варна е