Мобилно меню

Вълчи дол ще е домакин на първата среща между кметовете на общините в област Варна

Инициативата за регулярните срещи е на областната управа
Вълчи дол ще е домакин на първата среща между кметовете на общините в област Варна

В продължение на политиката за по-активна комуникация между общините и държавата от една страна и по-ефективно взаимодействие между общините в област Варна, днес областният управител професор Андрияна Андреева постави началото на нова традиция – всеки месец на ротационен принцип да се провежда работна среща с кметовете на общини.

На срещата в Областна администрация – Варна се отзоваха кметовете на Аксаково, Варна, Бяла, Вълчи дол, Ветрино, Долни Чифлик, Провадия и Суворово, които подкрепиха идеята за регулярни работни срещи, посветени на конкретни теми, проблеми и за обмяна на добър опит.

Това всъщност е и целта на всяка една от срещите, които ще се провеждат по график в 12-те общини. Кметовете от областта, които имат различен управленски опит ще могат да коментират актуални за техния регион теми и да обменят опит по решаването на проблеми или задачи, които стоят пред тях в краткосрочен или дългосрочен план.

Всяка една от тези срещи ще се планира предварително с дневен ред по теми, предложени от кметовете. За тях ще се търси и участието на експерти или представители на държавни институции, организации или ведомства, които имат пряка връзка с разрешаването на конкретни общински проблеми.

Първата дискусия днес очерта няколко общи проблеми, свързани с потребността да се подобри комуникацията на общините с Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както и с РИОСВ. Инфраструктурните проекти, които общините реализират се бавят с по 4-5 месеца именно заради влошената комуникация с тези институции. Общините ще настояват техните проекти да се движат по-бързо, за не се губят средства и време за реализирането им.

Темата със сметосъбирането, с нерегламентираните сметища и организацията на сметоизвозването също е общ проблем за общините от областта. Кратката обмяна на добра практика в тази област, представена от кметовете на общините Долни Чифлик и Бяла, подсказа необходимостта от по-широка дискусия и обмяна на опит, която кметовете ще осъществят в предстоящите си работни срещи.

Първият домакин на серията работни срещи между кметовете в област – Варна ще бъде община Вълчи дол, която има и нов кмет. Калоян Цветков покани своите колеги да гостуват във Вълчи дол на 9 февруари, предложи и тема за общата дискусия, посветена на проблема с бездомните животни. Кметът на Варна Благомир Коцев пое ангажимента да покани за тази среща представители на Областната дирекция по безопасност на храните, които имат пряко отношение към здравеопазването и хуманното отношение към животните.

Транспортната свързаност между населените места в големите общини се очертава като обща за общините и втора голяма тема на първата работна среща във Вълчи дол. За нея ще трябва да бъдат привлечени експерти от МРРБ и други ведомства, с пряко отношение към темата.

2024 © Варна е / снимка: Областна администрация – Варна

Кметът на Аксаково отново влиза в Управителния съвет на НСОРБ

В Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България вече е и кметът на Варна, а кметът на Дългопол влезе в Контролния съвет
Кметът на Аксаково отново влиза в Управителния съвет на НСОРБ

При засилено присъствие на кметове от Варненска област ще работят в новия си мандат ръководните органи на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ).

Кметът на община Аксаково инж. Атанас Стоилов получи доверието на колегите си от страната и бе избран за втори мандат като член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България (УС на НСОРБ). В Управителния съвет вече е и кметът на Варна Благомир Коцев, а кметът на Дългопол Георги Георгиев стана член на Контролния съвет на НСОРБ.

„Основната роля на УС на НСОРБ е засилено взаимодействие между местната и централната власт. Пример за добра практика от предишния мандат на УС на НСОРБ е стартиралият диалог за децентрализация на общините в Република България и приетата инвестиционна програма с гарантирани бюджети за инфраструктура за всяка“, коментира кметът на Аксаково инж. Атанас Стоилов. 

2024 © Варна е