Мобилно меню

780 лв. става минималната работна заплата от 1 януари 2023 година

Синдикатите настояваха за по-значително увеличение
780 лв. става минималната работна заплата от 1 януари 2023 година

Минималната работна заплата ще стане 780 лв. от 1 януари 2023 г., реши правителството на последното си заседание за 2022-ра. Размерът ѝ ще се повиши с 9,9% спрямо сегашната ѝ стойност. При определянето на новия размер на минималната работна заплата са отчетени реалните параметри на макроикономическата среда и възможностите на държавния бюджет. Това обяви вицепремиерът и министър труда и социалната политика Лазар Лазаров.

Предлаганият нов размер на минималната работна заплата ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и на неравенствата в разпределението на доходите. По този начин се създават условия за прилагане на механизъм за определяне на минималната работна заплата и отчитане на референтни стойности, съобразно директивата за адекватни минимални възнаграждения.

Минимална работна заплата получават около 500 хиляди работници и служители. Сред тях са работещите в социалните услуги и ползващите механизма за лична помощ, обясни още Лазаров.

"Увеличението на минималната работна заплата осигурява възможност за компенсиране на нарастването на инфлацията през годината. По този начин се дава възможност, получаващите минимално възнаграждение, или лицата, чиито заплати основни се определят като съотношение от минималната работна заплата, да имат увеличение на доходите от началото на януари", коментира Лазаров.

Синдикатите изразиха недоволство от решението на служебния кабинет. Те настояваха за минимална заплата от 850 лв. Затова и служебният вицепремиер каза, че съвместно със социалните партньори в началото на 2023 г. ще започне работа по механизма за определяне на минималната работна заплата, отбелязва БНТ.

За 850 лв минимална заплата настояваше и БСП. Затова критики към кабинета отправи и лидерът на БСП Корнелия Нинова. Според нея Радев е направил коледен подарък на войнолюбците и е забравил за работещите, слабите и бедните.

Решението на правителството е трябвало да бъде за увеличение на минималната работна заплата на 50% от средната от първи януари 2023 г. Половин милион българи, които са работещи бедни, чакаха това решение, пише Нинова в социалните мрежи.

Вместо това, по думите ѝ, служебният кабинет на Радев бързал между празниците тихомълком да реши, че ще има още и още оръжия за Украйна, но вече ще минават през Народното събрание. Нинова визира одобрения проект на допълнително споразумение между министерствата на отбраната на България и Украйна.

 

2023 © Варна е / Източник: БНТ

Област Варна е втора по размер на средната месечна работна заплата

На територията на областта по договори работят 148 000 души
Област Варна е втора по размер на средната месечна работна заплата

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за януари 2024 г. е 1 959 лв., за февруари - 1 971 лв. и за март - 2 078 лева. По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. - 2 003 лв., област Варна е на второ място спрямо другите области в страната, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток. Най-високо е заплащането в област София (столица) - 3 037 лева.

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо четвърто тримесечие на 2023 г. с 1.9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Други дейности“ - с 16.9%, „Операции с недвижими имоти“ - с 15.4% и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 14.1%.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства със 17.6%, като най-голямо е увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти", "Професионални дейности и научни изследвания" и "Административни и спомагателни дейности".

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава със 17.3%, а в частния сектор - със 17.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 3 820 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 3 396 лева; "Професионални дейности и научни изследвания" - 2 455 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 359 лева; "Други дейности" - 1 414 лева; "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 1 593 лева.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2024 г. нарастват с 2.1 хил., или с 1.4% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 148 000, по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 16.6%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 10.3% и др.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 8.8% е регистрирано в дейност "Добивна промишленост".

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" и "Преработваща промишленост" - съответно 17.7 и 13%.

В края на март 2024 г. в сравнение с края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 0.6 хил., или с 0.4%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 1.4 хил. и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 0.6 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 14.8%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 8% и др.

Най-голямо намаление на наетите лица в края на март 2024 г. спрямо края на март 2023 г. има в икономическата дейност "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 0.8 хил., което в проценти е с 3.1%.

2024 © Варна е