Мобилно меню

Област Варна е трета в страната по размер на средната месечна работна заплата

Най-високоплатени са заетите в сферата „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, най-ниско е регистрираното заплащане в „Хотелиерство и ресторантьорство“
Област Варна е трета в страната по размер на средната месечна работна заплата

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за април 2023 г. е 1 833 лв., за май - 1 767 лв. и за юни - 1 772 лева, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. - 1 790 лв., област Варна е на трето място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 2 697 лв. и София - 1 815 лева.

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 5.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най- голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 16.1%, „Добивна промишленост“ – с 12.2% и „Преработваща промишленост“ - с 12.1%.

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 14.3% спрямо второто тримесечие на 2022 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Финансови и застрахователни дейности“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2023 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3 720 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 3 067 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 334 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 274 лева; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 1 434 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. в обществения сектор се увеличава с 9.5%, а в частния сектор - с 16.1%.

2023 © Варна е

Настояват за държавни субсидии за междуселищните превози в област Варна

Транспортната свързаност е значим проблем за малките общини
Настояват за държавни субсидии за междуселищните превози в област Варна

Транспортът между наслените места в областта също е сред  „вечните“ проблеми за малките общини. На важния въпрос беше обърнато внимание и по време на втората среща на кметовете на общините, организирана по инициатива на областния управител проф. Андрияна Андреева. Домакин беше кметът на Вълчи дол Калоян Цветков.

Всички от присъстващите кметове и представители на администрациите бяха единодушни, че много от жителите на селата нямат достъп до обществен транспорт, с който да пътуват до общински център или близък град. Така те не могат да стигнат до лекар, до аптека, до институции или дори до магазин за ежедневни продукти. Причината: транспортните фирми отказват маршрути, по които пътниците са малко, а разходите – все повече. 

Решението, според кметовете, е да бъдат отпускани субсидии от държавния бюджет за междуселищни пътнически превози във Варненска област.

Зад идеята застанаха областният управител проф. Андрияна Андреева и зам. -областният управител Огнян Рачев, който също присъства на срещата във Вълчи дол.

„В сутрешните часове автобусите Белослав-Варна са претъпкани, но за следващите курсове  са почти празни, и линията е губеща“.

Така кметът на община Белослав Деян Иванов  подкрепи идеята за интегрирана транспортна схема за цялата страна.

Следващата среща на кметовете от областта ще е във Варна, а темите: здравеопазване и европейско финансиране

2024 © Варна е