Мобилно меню

Обновяват обществени сгради във Варна с евросредства

Подготвят се проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на администрацията на Район "Владислав Варненчик", на НЧ "Христо Ботев 1928" и на Спортен комплекс "Локомотив"
Обновяват обществени сгради във Варна с евросредства
193

Община Варна планира да обнови три обществени обекта със средства от Плана за възстановяване и устойчивост. Местната администрация е в процес на подготовка на проектни предложения за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на администрацията на Район „Владислав Варненчик“, на Читалище „Христо Ботев 1928“ и на Спортен комплекс „Локомотив“. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“, на което с пълно единодушие беше дадена зелена светлина за участие. Кандидатстването ще се извърши по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.

Общият размер на средствата с ДДС по процедурата е в размер на над 408 млн. лева. Общините са разделени на три групи, като Варна попада в първа група, където са 10-те големи общини в България. Общо бюджетът на тази група е 98,5 млн. лева с ДДС. Всеки одобрен проект трябва да бъде изпълнен в рамките на до 30 месеца, но не по-късно от 30 юли 2026 г.

С прилагането на мерките се цели да се достигне клас на електропотребление минимум „B” и да се спести поне 30% първична енергия. Другата заложена цел е подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги и за работа.

На днешното заседание съветниците одобриха предложение на кмета Иван Портних за актуализация на Плана за интегрирано развитие на Община Варна /ПИРО/ за периода 2021-2027 г. – най-съществения средносрочен стратегически документ, който определя приоритетите и посоката на развитие на региона за 7-годишен период. В актуализирания индикативен списък са включени 12 нови проекта, за които е отчетена висока степен на проектна готовност и възможност за финансиране. Трите проектни предложения за енергийно обновяване на сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт фигурират в този списък. В него намират място основните училища „Св. Св. Кирил и Методий“, „Добри Чинтулов“,  „Йордан Йовков”, IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, както и детските градини „Д-р Петър Берон“ и „Чайка“, на които предстои ремонт и модернизация. Другите проекти са за прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦПЛР СО „Михаил Колони“, за реконструкция и основен ремонт на прилежаща сграда към Художествен музей „Георги Велчев“, както и за възстановяване и адаптиране на Аспаруховия вал.

Най-сериозният дял за реализиране на приоритетните проекти в ПИРО се очаква да бъде формиран от фондовете на ЕС – 37,57%, или в размер над 411  млн. лева. Малко над 367 млн. лева, или 33,49%, се очаква да бъдат привлечени от други източници на финансиране, вкл. чрез финансови инструменти. Средствата от републиканския бюджет са прогнозно около 300 млн. лева, или 27,39% от общата финансова рамка. Община Варна чрез общинския бюджет се очаква да осигури близо 17 млн. лева, или 1,55%.

Членовете на комисията обсъдиха също разчетите/лимитите за приходите и разходите на Община Варна в частта за сметките за средства от Европейския съюз. Индикативният годишен разчет е в размер 54,455 млн. лева. Близо 40 млн. лева от средствата по европейски програми са предвидени за капиталови разходи.

2023 © Варна е / снимка: Морско око

Цена за 500 грама ягоди без изписана и цената за килограм е нарушение

Цените трябва да са в левове, с включени всички данъци и такси, като и да бъдат недвусмислени, лесно разбираеми, ясно и четливо изписани и да не въвеждат потребителя в заблуждение
Цена за 500 грама ягоди без изписана и цената за килограм е нарушение
175

Търговците на плодове и зеленчуци в насипно състояние са длъжни да обявяват цените за килограм, напомнят от онлайн платформата „Ние, потребителите“ по повод медийни публикации и коментари в социалните мрежи, че тези продукти масово се продават с цени за 100 грама или за половин килограм. Това може да заблуди клиентите, че стоката е по-евтина.

Съгласно Закона за защита на потребителите, търговците са длъжни за продаваните в насипно състояние стоки да посочват цената за единица мярка, като в случая това е килограм.

Ако плодовете са поставени в опаковка, трябва да са известни цената за количеството в нея и цената за един килограм. Изключение правят случаите, в които продажната цена и цената за единица мярка са идентични. Това означава, че дори търговецът да реши да продава 500 гр ягоди в кутийка, той не може да заобиколи разпоредбите и да посочи само цената за съответното количество – трябва да посочи и колко струва 1 килограм.

Освен това, при предлагане на предварително опаковани стоки, обозначените продажна цена и цена за единица мярка следва да се отнасят за нето тегло на стоката. Т.е. недопустимо е да се включва и да се заплаща от потребителя теглото на опаковката.

Обозначаването на продажната цена и цената за единица мярка става чрез етикети, ценоразписи, табели или по друг подходящ начин. Цените трябва да са в левове, с включени всички данъци и такси, като и да бъдат недвусмислени, лесно разбираеми, ясно и четливо изписани и да не въвеждат потребителя в заблуждение.

Редно е търговците да коригират поведението си, а потребителите да бъдат по-внимателни за обозначаването на цените, когато пазаруват.

2023 © Варна е