Мобилно меню

Повишават заплатите на социалните работници във Варна с нов колективен трудов договор

Социалната политика на община Варна е най-мащабната в страната, подчерта кметът Иван Портних
Повишават заплатите на социалните работници във Варна с нов колективен трудов договор
45

Нов Колективен трудов договор в сферата на социалните услуги за периода 2022-2024 година беше подписан от кмета на Община Варна Иван Портних, Васко Василев, председател на КТ "Подкрепа" - Варна  и Веселин Рашев, председател на СБУ – Варна.

"Направихме поредната стъпка към утвърждаване на сътрудничеството между Община Варна и синдикатите. С подписването на Колективния трудов договор в сферата на социалните дейности Община Варна се доказа за пореден път като сигурен и коректен партньор. В днешните дни на икономически изпитания тази подкрепа е от изключително важно значение за хората, ангажирани с реализацията на социалната политика на Община Варна, която е най-мащабната в страната!“, заяви кметът Иван Портних.

През 2022 г. увеличението на заплатите в сектора е средно с 25%. Средната работна заплата към 30.11.2022 г. в сферата “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – държавни дейности е 1 397 лв., а за местни дейности е 1 316 лв.

Новите придобивки в КТД се отнасят за 6 второстепенни разпоредители, които управлява 20 социални услуги, в които са ангажирани 344 социални работници, обясни Таня Василева, директор на дирекция „Социални дейности“ в Община Варна.

Договорени отново са размерът на допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит от 1,5% върху основното трудово възнаграждение. На работниците и служителите, членове на синдикатите, изплащане по една минимална работна заплата за страната за Световния ден на социалната работа, както и до една минимална работна заплата за коледните празници при финансова възможност.

Договорен е и по-висок размер на допълнителното възнаграждение за всеки отработен нощен час или част от него в интервала между 22.00 и 6.00 часа на работниците и служителите да се изплаща допълнително трудово възнаграждения в размер на 0,15 % от МРЗ за страната.

В хипотезата на чл.222, ал.3 от Кодекса на труда, за работещите в системата на социалните дейности, Община Варна осигурява допълнително обезщетение в размер на една работна заплата.

В момента на територията на община Варна се изпълняват 59 социални услуги. Общият им е капацитет е 3 378 места, от които 914 места за деца. На територията на община Варна са заети над 900 специалисти - социални работници, психолози, логопеди, специални и социални педагози, възпитатели, медицински сестри и обслужващ персонал.

„Доверието между нас е изградено в годините, за което сърдечно благодаря на кмета за доброто сътрудничество“, заяви Васил Василев.

Веселин Рашев припомни, че доброто социално партньорство между общината и синдикатите е традиционно и се надгражда всяка година.

2022 © Варна е / снимка: Пресцентър Община Варна

Цена за 500 грама ягоди без изписана и цената за килограм е нарушение

Цените трябва да са в левове, с включени всички данъци и такси, като и да бъдат недвусмислени, лесно разбираеми, ясно и четливо изписани и да не въвеждат потребителя в заблуждение
Цена за 500 грама ягоди без изписана и цената за килограм е нарушение
191

Търговците на плодове и зеленчуци в насипно състояние са длъжни да обявяват цените за килограм, напомнят от онлайн платформата „Ние, потребителите“ по повод медийни публикации и коментари в социалните мрежи, че тези продукти масово се продават с цени за 100 грама или за половин килограм. Това може да заблуди клиентите, че стоката е по-евтина.

Съгласно Закона за защита на потребителите, търговците са длъжни за продаваните в насипно състояние стоки да посочват цената за единица мярка, като в случая това е килограм.

Ако плодовете са поставени в опаковка, трябва да са известни цената за количеството в нея и цената за един килограм. Изключение правят случаите, в които продажната цена и цената за единица мярка са идентични. Това означава, че дори търговецът да реши да продава 500 гр ягоди в кутийка, той не може да заобиколи разпоредбите и да посочи само цената за съответното количество – трябва да посочи и колко струва 1 килограм.

Освен това, при предлагане на предварително опаковани стоки, обозначените продажна цена и цена за единица мярка следва да се отнасят за нето тегло на стоката. Т.е. недопустимо е да се включва и да се заплаща от потребителя теглото на опаковката.

Обозначаването на продажната цена и цената за единица мярка става чрез етикети, ценоразписи, табели или по друг подходящ начин. Цените трябва да са в левове, с включени всички данъци и такси, като и да бъдат недвусмислени, лесно разбираеми, ясно и четливо изписани и да не въвеждат потребителя в заблуждение.

Редно е търговците да коригират поведението си, а потребителите да бъдат по-внимателни за обозначаването на цените, когато пазаруват.

2023 © Варна е