Мобилно меню

Ремонти на ДКЦ и средношколско общежитие ще бъдат дофинансирани от община Варна

Почти по 500 000 лв. са необходими за финализиране на двата проекта
Ремонти на ДКЦ и средношколско общежитие ще бъдат дофинансирани от община Варна

Община Варна е готова да осигури допълнително финансиране за осъществяване на цялостен ремонт на средношколското общежитие „Михаил Колони“ и за енергийното обновяване на сградата на ДКЦ 4 във Варна. Това стана ясно по време на заседание на постоянната комисия “Европейски въпроси и международно сътрудничество” към местния парламент, на което бяха разгледани предложенията на кмета Иван Портних за осигуряване на съфинансиране за изпълнението на двата проекта. Решението за средствата ще вземе финансовата комисия към местния парламент, а финалното одобрение ще е на Общинския съвет.

Варна кандидатства с проект за „Ремонт, рехабилитация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ЦПЛР средношколско общежитие „Михаил Колони“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВ). Предвижда се основен ремонт, обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, включващи топлоизолация, подмяна на дограма  и др. за сградния фонд на общежитието. Ще бъдат осигурени условия на обитаване, а сградата ще съответства на клас на енергопотребление „А“ по първична енергия и значително ще се намалят разходите за отопление.

Към момента в общежитието се настаняват ученици от 8-и до 12-и клас от цялата страна, които се обучават във всички професионални гимназии и средни училища във Варна. Капацитетът му е 280 ученици, като понастоящем са настанени по 3 души в стая в противоречие с нормативната уредба. Общежитието се състои от две сгради – „Блок А“ и „Блок Б“, разположени върху имот с площ 4 700 кв. м и обща РЗП близо 7 500 кв. м. През годините, освен частичен ремонт на покривите и дограмата, съществени подобрения не са извършвани, вследствие на което сградният фонд е силно амортизиран, бе изтъкнато на днешното заседание.

Максимално допустимата стойност на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за едно проектно предложение по тази процедура е 6 млн. лева с ДДС. Общият бюджет на конкретния проект е на стойност 6,527 млн. лева и превишава размера на допустимата БФП. Това се дължи на факта, че в инвестиционния проект са отразени всички задължителни мерки от Техническия паспорт на сградата, както и на това, че с предвидените строително-монтажни работи обектите следва да бъдат приведени в съответствие с всички нормативни изисквания за подобен тип сгради от образователната инфраструктура. Допустимият размер на БФП по процедурата се оказа недостатъчен, за да се покрият всички тези изисквания.

Приблизително същата сума – почти 526 хил. лева, са необходими като допълнително финансиране за реализацията на проекта „Енергийно обновяване на сградата на ДКЦ 4 – Варна“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Крайните резултати от изпълнението на проектното предложение с продължителност 24 месеца са свързани с достигане клас на електропотребление  „А“ и спестяване на 52,51% по потреблението на първична невъзобновяема енергия; намаляване на разходите за електропотребление; обновяване и модернизиране на сградата с подобрени условия за работа на здравните кадри и за обслужване на голям брой пациенти както на ДКЦ 4, така и на СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков“.

Общият бюджет на проекта е 950 хил. лева с ДДС. Безвъзмездната помощ е 45% от допустимите разходи, тъй като за целите на процедурата „ДКЦ 4 – Варна“ ЕООД се явява голямо предприятие. По същата процедура ДДС е недопустим разход. Затова исканото финансиране от страна на Община Варна е в размер на 525 668 лв.

2023 © Варна е

Билетчето за влака поскъпва средно с 20%

Актуализират се и цените за резервация на запазено седящо място и място за пътуване в спален и кушет вагон
Билетчето за влака поскъпва средно с 20%

БДЖ променя цените на билетите за пътуване с влак заради драстичното увеличаване на разходите на дружеството през последните няколко години. Увеличението ще бъде средно с 20% и влиза в сила от 7 май 2024 г. Без промяна ще останат цените на железопътните карти „Дете“, „Учащ“, „Семейство“ „ТПЛ“ и „Възрастен“, които са на символична стойност от 1,00 лв.

Националният железопътен превозвач не е променял своите цени от началото на 2012 г., с изключение на индексиране през 2020 г. с 1.8%. Само за периода от 2021 г. до края на 2023 г. разходите на дружеството са се увеличи с 23.2%. В това се включват увеличенията в основните разходи за гориво, електроенергия и трудови възнаграждения на служителите, като се има предвид, че БДЖ е един от най-големите работодатели в страната. По данни на Националния статистически институт индексът на инфлация за периода 2021 - 2023 г. е 31.9%. Това е причината, според дружеството да актуализира цените си спрямо повишените разходи.

Цените на билетите за пътуване с влак ще бъдат увеличени средно с 20% в зависимост от вида на превозния документ. Актуализират се и цените за резервация на запазено седящо място и място за пътуване в спален и кушет вагон. Увеличение ще има и в абонаментните карти и картите „Класик” и „Младеж“. Те дават право на 50% намаление от цената на билета за пътуване във втора класа на пътническите и бързите влакове при неограничен брой пътувания за една година от датата на издаване на картата.

Превозът на деца до 7-годишна възраст ще се осъществява безплатно срещу предоставяне на документ, удостоверяващ възрастта на детето и задължително издаване на билет с нулева стойност. При пътуване със спален вагон и ползване на отделно легло отпада необходимостта да се заплаща половината стойност на билета за пътуване на деца до 7 години.

2024 © Варна е / снимка: БДЖ