Мобилно меню

Служители на НОИ излязоха на протест

Настояват за достойно заплащане на труда си, което да съответства на инфлацията
Служители на НОИ излязоха на протест

Служители на НОИ в цялата страна спряха работа за един час и излязоха на протест с настояване за достойно заплащане на труда си, което да съответства на инфлацията. Конкретното им искане е за 30% увеличение на заплатите със задна дата от 1 януари. Стачката е организирана от КНСБ и КТ "Подкрепа", информира БНТ.

Пред сградата на НОИ в София дойдоха и служители от всички дружества на столичния градски транспорт.

Служителите и от двете поделения на териториалната дирекция на НОИ в Пловдив спряха работа за час.

Те определиха акцията си като предупредителна стачка и заявиха, че ако не бъдат чути исканията им за по-високи и достойни възнаграждения, ще преминат към ефективни действия. Те ще се изразяват в спиране на работа, респективно преустановяване на изплащането на болнични и пенсии.

От синдикалните структури в местния осигурителен институт се оплакаха, че хората тук работят за заплати, отговарящи на нискоквалифициран труд и са много под средните за страната.

“Обидно е, че предвиденото увеличение за нас в бюджета е 0 процента”, коментираха протестиращи. Служителите са обидени на властите, че са единствената структура, която е била пренебрегната по време на ковид пандемията, въпреки че обемът работа е нараснал с над 20 процента. Управителят на НОИ, заяви, че за да бъде изпълнено искането за увеличение на заплатите са необходими 30 милиона лева. На този етап такива средства в проектобюджета на НОИ не са предвидени, стана ясно от думите на Ивайло Иванов.

И във Варна служители на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт излязоха на протест за достойно заплащане на труда им, което да съответства на инфлацията. По думите на протестиращите държавата е забравила, че изобщо съществуват служители на НОИ. Те заявиха, че ако исканията им не бъдат чути, ще обявят безсрочни стачни действия.

В Русе протестиращите служители на НОИ коментираха, че заради ниското заплащане в системата има непрекъснато текучество.


„Да се задържат хората и да имат стимул за какво работят, защото така са обезверени. Виждат за какво става въпрос, за какво натоварване. Тази работа е специфична - не се работи и не се усвоява лесно, а тези, които са натрупали опит и го предават на другите, не искат да учат все нови и нови хора, защото никой не иска да се задържа при нас“, разказва Нели Тодорова - председател на секцията към КТ „Подкрепа“.

„Нашите очаквания са народните представители и новото правителство да чуят исканията ни и да ги имат предвид, когато приемат новия държавен бюджет, защото до момента в проекта за бюджет не са предвидени средства за увеличение на заплатите в НОИ“, допълва Кирил Черкезов – председател на Регионалната организация на КТ „Подкрепа“- Русе.

2023 © Варна е

Област Варна е втора по размер на средната месечна работна заплата

На територията на областта по договори работят 148 000 души
Област Варна е втора по размер на средната месечна работна заплата

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за януари 2024 г. е 1 959 лв., за февруари - 1 971 лв. и за март - 2 078 лева. По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. - 2 003 лв., област Варна е на второ място спрямо другите области в страната, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток. Най-високо е заплащането в област София (столица) - 3 037 лева.

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо четвърто тримесечие на 2023 г. с 1.9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Други дейности“ - с 16.9%, „Операции с недвижими имоти“ - с 15.4% и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 14.1%.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства със 17.6%, като най-голямо е увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти", "Професионални дейности и научни изследвания" и "Административни и спомагателни дейности".

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава със 17.3%, а в частния сектор - със 17.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 3 820 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 3 396 лева; "Професионални дейности и научни изследвания" - 2 455 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 359 лева; "Други дейности" - 1 414 лева; "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 1 593 лева.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2024 г. нарастват с 2.1 хил., или с 1.4% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 148 000, по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 16.6%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 10.3% и др.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 8.8% е регистрирано в дейност "Добивна промишленост".

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" и "Преработваща промишленост" - съответно 17.7 и 13%.

В края на март 2024 г. в сравнение с края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 0.6 хил., или с 0.4%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 1.4 хил. и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 0.6 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 14.8%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 8% и др.

Най-голямо намаление на наетите лица в края на март 2024 г. спрямо края на март 2023 г. има в икономическата дейност "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 0.8 хил., което в проценти е с 3.1%.

2024 © Варна е