Мобилно меню

Възрастна жена проигра пенсията си в казино

Пристрастената бургазлийка обявила в полицията, че е била обрана
Възрастна жена проигра пенсията си в казино
604

Възрастна жена от Бургас проигра последните си пари от пенсията в казино. 76-годишната жена, ядосана от загубата, подала сигнал в полицията, че непознати мъже я ограбили на път за вкъщи. Въпреки, че жената се постарала версията ѝ да изглежда убедително, МВР разкри лъжата.

Възрастната дама пристрастена към хазарта обявила на разследващите, че:

Двама непознати, които били с качулки на главите са я нападнали в гръб. Привели са я в безпомощно състояние и са откраднали дамската ѝ чанта.

При започналото разследване са прегледани множество видеокамери в района. Полицаите установяват, че три часа преди да подаде сигнала за грабеж, жената влиза в казиното в центъра на града, и излиза след половин час и сама изхвърля дамската си чанта в кошче до подлез, взимайки само портмонето си.

Цветелина Рандева, говорител на ОД на МВР-Бургас конкретизира:

В крайна сметка, когато жената е поставена пред неоспоримите факти за това, че е излъгала в съответната ситуация и е създала близо 3 часа работа на не един или двама служители на реда, тя е вдигнала кръвно, изключително много се е разкаяла на своята, бих казала наивна постъпка и в крайна сметка е отказала да дава повече обяснения.

От игралната зала, в която жената е изгубила парите си, отказват коментар. Според психолози няма тенденция възрастни хора да посягат към хазарта. По-скоро става дума за зависимост от години.

Възрастната жена, заблудила полицията няма да бъде глобена.

2023 © Варна е / снимка: илюстративна

Област Варна е втора по размер на средната месечна работна заплата

На територията на областта по договори работят 148 000 души
Област Варна е втора по размер на средната месечна работна заплата

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за януари 2024 г. е 1 959 лв., за февруари - 1 971 лв. и за март - 2 078 лева. По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. - 2 003 лв., област Варна е на второ място спрямо другите области в страната, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток. Най-високо е заплащането в област София (столица) - 3 037 лева.

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо четвърто тримесечие на 2023 г. с 1.9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Други дейности“ - с 16.9%, „Операции с недвижими имоти“ - с 15.4% и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 14.1%.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства със 17.6%, като най-голямо е увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти", "Професионални дейности и научни изследвания" и "Административни и спомагателни дейности".

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава със 17.3%, а в частния сектор - със 17.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 3 820 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 3 396 лева; "Професионални дейности и научни изследвания" - 2 455 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 359 лева; "Други дейности" - 1 414 лева; "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 1 593 лева.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2024 г. нарастват с 2.1 хил., или с 1.4% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 148 000, по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 16.6%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 10.3% и др.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 8.8% е регистрирано в дейност "Добивна промишленост".

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" и "Преработваща промишленост" - съответно 17.7 и 13%.

В края на март 2024 г. в сравнение с края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 0.6 хил., или с 0.4%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 1.4 хил. и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 0.6 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 14.8%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 8% и др.

Най-голямо намаление на наетите лица в края на март 2024 г. спрямо края на март 2023 г. има в икономическата дейност "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 0.8 хил., което в проценти е с 3.1%.

2024 © Варна е