Мобилно меню

Тема:

Галина Димитрова

1 - 1 резултата от 1 общо

Експерти се обединиха около становището, че са необходими промени в закона за предучилищното и училищно образование и актуализация на учебните планове, за да са адекватни на нуждите на пазара на труда

21 фев. 2023 | 21:35