Мобилно меню

Тема:

Висше образование

1 - 1 резултата от 1 общо

По време на форума се оформя списък с предложения до Министерството на образованието и науката за подобрения в хода на дигиталната трансформация във висшето образование

04 окт. 2023 | 17:16