Мобилно меню

Национална кръгла маса "IT иновации във висшето образование ’2023" се провежда в ИУ-Варна

По време на форума се оформя списък с предложения до Министерството на образованието и науката за подобрения в хода на дигиталната трансформация във висшето образование
Национална кръгла маса "IT иновации във висшето образование ’2023" се провежда в ИУ-Варна

Ежегодната кръгла маса "IT иновации във висшето образование", която събира на едно място представители на университетските структури и приближени организации със специално отношение към дигитализацията и образованието, се провежда на 5 и 6 октомври в Икономически университет – Варна.

Това е седмото издание на националното събитие. Форумът е трибуна, на която университетите представят своя напредък в областта на цифровизациите, обсъждат наболели теми, свързани с дигиталната трансформация във висшите училища, предлагат се адекватни методи и добри практики за решаване на кризата в дигитален аспект. В традиционна практика се превърна оформянето на списък с предложения до Министерството на образованието и науката за подобрения в хода на дигиталната трансформация във висшето образование. В резултат от миналогодишните обсъждания, усилията на университетите се обединиха и се премина към иновация, свързана с приемане на електронни документи (студентски книжки, главни книги) в законовите постановления на българското висше образование. 

На 6 октомври, в ИУ-Варна ще се проведе и петото издание на международната научно-практическа конференция "Управление на човешките ресурси", организирана от Икономически университет – Варна. Събитието ще е в академичната сграда (Coworking Space, ет. 4 – 10.00 ч. и Зала 1 – 13.30 ч.). Очаквана аудитория на форума са представители на водещи научни организации и университети в страната и чужбина, бизнеса, публичната администрация и НПО.

В изцяло новия формат на пленарната сесия на конференцията, ориентиран към бизнеса и академичната аудитория, ще участват лектори с експертиза в областта на човешките ресурси, икономиката и информационните технологии.

Традиционно представителите на академичните среди ще имат възможност да представят научните си изследвания, които ще бъдат публикувани в сборник с доклади от конференцията и научно списание в областта на мениджмънта на човешките ресурси и съвременните тенденции в информационните технологии.

Тематичните направления на конференцията са:

  • Управление на човешките ресурси в дигиталната ера;
  • Предизвикателства пред организация на работа в условията на криза;
  • Иновативни подходи при управлението на хора.
2023 © Варна е

UniRank: Икономически университет – Варна е на първо място сред вузовете във Варна

Според водещия международен портал за висше образование ИУ-Варна е в Топ 10 на висшите училища в България
UniRank: Икономически университет – Варна е на първо място сред вузовете във Варна

UniRank – независимата световна информационна търсачка за висше образование, класира Икономически университет - Варна на първо място сред висшите училища във Варна за 2024 г. и го позиционира в Топ 10 от общо 48, наблюдавани в България. Уеб метриката, по която се извършва класирането, е базирана на валидни и безпристрастни уеб показатели, предоставени от независими източници, а не на данни, посочени от самите университети.

Според UniRank Икономически университет – Варна е на 4 място по популярност в YouTube, на 6 място в класацията на университетите в Instagram за 2024 г. и в Топ 7 по последователи в X (бившия Twitter).

UniRank е водеща международна директория за висше образование и търсачка, включваща отзиви и класации на над 13 880 официално признати университети и колежи в 200 държави. Тя има за цел да отговори на въпроса „Кои са най-популярните университети?" по държави или региони, като отчита обективни критерии – акредитация от държавен орган, предлагане на бакалавърски, магистърски и докторски степени на обучение, достъпност до ресурси, видимост в уеб пространството, високи постижения, доверие и авторитет.

2024 © Варна е