Мобилно меню

Кметът Портних: Варна трябва да има модерно пристанище, което отговаря на всички световни стандарти

За варненската общественост е важно да има яснота какво ще е бъдещето на пристанището, подчерта той
Кметът Портних: Варна трябва да има модерно пристанище, което отговаря на всички световни стандарти

 

„Обществеността във Варна трябва да е наясно какво ще е бъдещето на пристанището с двата терминала - изток и запад. Какво предстои - концесия, преместване или нещо друго? Какво ще стане с личния състав, какво ще стане със зоната, която бе освободена от товари?“

Това заяви кметът Иван Портних по време на среща, посветена на предизвикателствата пред българските пристанища в контекста на променящата се реалност. Той изтъкна, че за него като  кмет на града, за хората, които работят в пристанището, за варненската общественост е важно да има ясна и публична информация по тези теми.

Дискусията беше организирана от Морски клъстер България и се проведе във ВВМУ.

На събитието присъстваха представители на Министерство на транспорта и съобщенията, "Пристанище Варна" ЕАД, ИА "Морска администрация",  БМФ порт Бургас и други.  

Кметът приветства организаторите за темата, която, в контекста на войната в Украйна, става все по-актуална както за региона и България, така и за черноморските градове, сред които и Варна. Според него сигурността, както и насърчаването на синята икономика - развитие на черноморски изследвания, научноизследователската и развойна дейност, дигитализация, са много важни задачи, които носят добавена стойност за България и Варна. Като представител на местната власт той сподели, че развитието на пристанищната дейност също има голямо значение за икономическия профил на града.

По думите на кмета, Варна трябва да бъде отворена към морето и по тази причина преди години е предложил част от зоната да бъде освободена от товари и отворена за хората, да бъде проведен международен конкурс за изграждане на конгресен център, а една от магазиите да бъде превърната в център за безплатно IT обучение на децата на Варна. "Днес тази магазия обаче е предоставена от ръководството на пристанището за супермаркет! Не мисля, че бъдещето на тази зона трябва да се движи в такава посока, защото тя е ключова за града ни", заяви кметът Иван Портних.

Според него, ако преди 100 години пристанищата са създавали градове, днес градовете превземат пристанищата. "Варна трябва да има пристанище - модерно, конкурентоспособно, отговаряща на всички световни стандарти", допълни той. Кметът припомни, че скоро е била възродена идеята за изграждане на плавателния канал Варна- Русе, която вече е част от дневния ред на Европейския парламент, като част от предложенията за промените в обхвата на Трансевропейската транспортна мрежа.

По време на срещата бяха засегнати още теми за новата реалност в Черно море и въздействието й върху пристанищата, пристанищата като елемент на градската среда и въздействието на пристанищните дейности върху крайбрежната екосистема.

2023 © Варна е / снимки: Пресцентър Община Варна

Област Варна е пета в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции

В най-голям размер са те в промишлеността, следват недвижимите имоти
Област Варна е пета в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31 декември 2022 г. възлизат на 1.715 млрд. евро по текущи цени, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 830.4 млн. евро. Следват сектор „Операции с недвижими имоти“ - 311.2 млн. евро, сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) - 308.4 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ - 113.9 млн. евро.

В структурата на преките чуждестранни инвестиции по икономически дейности през 2022 г. се наблюдава увеличение на направените инвестиции в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, като относителният им дял нараства с 1.2 пункта в сравнение с предходната година и достига 2.6%. Увеличава се и относителният дял на ПЧИ в строителството с 0.5 процентни пункта и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) с 0.3 процентни пункта. Същевременно намалява относителният дял на ПЧИ в секторите „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ с 4.0 процентни пункта и „Операции с недвижими имоти“ с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2021 година.

През 2022 г. област Варна се нарежда на пето място в страната (след София (столица), Пловдив, Бургас и София) по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 5.8% и съответно 66 % за Североизточния район.

В рамките на областта с най-голям обем на направените чуждестранни инвестиции е община Варна с 835.8 млн. евро, следвана от община Девня със 787.0 млн. евро. Двете общини заедно формират 94.6% от общия обем на ПЧИ в областта.

2024 © Варна е