Мобилно меню

С евросредства подобряват условията за работа във варненски фирми

Проектни предложения се приемат до края на годината
С евросредства подобряват условията за работа във варненски фирми

Стартира дългоочакваната процедура „Адаптирана работна среда“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., която дава възможност на бизнеса да осигури безопасни условия на труд и да подобри професионалната среда на своите служители. Нейният общ бюджет е 100 млн. лв., съобщават от Областния информационен център-Варна.

Бенефициенти може да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия от всички икономически сектори, включително фирми в селски райони. Допустими кандидати са и лечебни заведения, регистрирани по Търговския закон. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 50 000 лева, а максималният -  391 166 лева. За микро, малките и средни предприятия не се изисква съфинансиране, а големите трябва да осигурят минимум 20 % от общата стойност на проекта.

Средствата ще могат да бъдат използвани за разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд - внедряване на нови екологични производствени инвестиции, въвеждане на промени в организацията на работа за включване на екологосъобразни активности, изграждане на цялостна „зелена“ фирмена култура. Ще бъдат подкрепяни дейности за превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и психологическа подкрепа заради ефекти от COVID пандемията върху менталното здраве. Бизнесът ще има възможност да закупува както лични, така и колективни предпазни средства и специално работно облекло. Предвиждат се и социални придобивки за работещите - ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020, е 31.12.2023 г.

Подробности по условията за кандидатстване може да бъдат получени на място в офиса на Областен информационен център-Варна на адрес пл. „Св. Св. Кирил и Методий” № 2 (Козирката), както и на телефони 052/820 911 и 052/820 955.

2023 © Варна е

Заведенията задължени да осигурят плащане с карти чрез ПОС терминал

Изискването влезе в сила от 1 март и важи за всички обекти за хранене и развлечения с категория две и повече звезди 
Заведенията задължени да осигурят плащане с карти чрез ПОС терминал

Заведенията за хранене и развлечение с категория две и повече звезди, задължително трябва да разполагат с ПОС терминал за плащане с карти и да предлагат тази възможност на клиентите. Промените в Закона за туризма, приети от Народното събрание и обнародвани в Държавен вестник миналата година, влязоха в сила от 1 март 2024 г.

Информация за възможността за плащане с карта чрез ПОС терминал трябва да е поставена на видно за клиентите място в съответния обект.

Лицата, които не спазят тези изисквания, подлежат на глоба. За физически лица, които не са търговци, глобата е от 100 до 500 лева, а за еднолични търговци и юридически лица – от 500 до 2000 лева. При повторно нарушения глобата е от 200 до 1000 лева, а за фирми – от 1000 до 4000 лева.  Ако пък клиентите не са уведомени, че могат да плащат с карта, то глобата е от 100 до 300 лева за физически лица и от 300 до 1000 лева за фирми. При повторно нарушения сумата се удвоява, отбелязват от travelnews.bg.

2024 © Варна е / снимка: posterminal.bg