Мобилно меню

Близо 50% от новите жилища във Варна са двустайни

Областта е четвърта в страната по брой на въведените в експлоатация жилищни сгради от април до юни 2023 година
Близо 50% от новите жилища във Варна са двустайни
560

127 жилищни сгради в област Варна са въведени в експлоатация през второто тримесечие на 2023 г., а новопостроените жилища в тях са 718, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток. Спрямо второто тримесечие на 2022 г. сградите са с 6 по- малко, или с 4.5%, докато жилищата в тях се увеличават със 180, или с 33.5%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 82.7%, с тухлена - 11.8%, а с друга - 5.5%.

Област Варна е на четвърто място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради.

Преди нея са областите София - 204 сгради с 1 168 жилища, Пловдив - 163 сгради с 449 жилища и Бургас - 130 сгради с 1 352 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (47.6%), следват тези с три стаи (28.7%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.1%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие на 2023 г. в област Варна е 56.7 хил. кв. м, или с 25.2% повече в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., а жилищната площ се увеличава с 19.3% и достига 41.9 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна намалява от 84 кв. м през второто тримесечие на 2022 г. на 79 кв. м през същото тримесечие на 2023 година.

Варна е четвърта сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Бургас - 53 кв. м, следвана от област Велико Търново - 72 кв. м и област Перник - 75 кв. метра. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 213 кв. м и София - 157 кв. метра.

2023 © Варна е

В област Варна: 212 разрешителни за строеж са издадени за първите 3 месеца на 2024 г.

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на трето място в страната, след Пловдив и София
В област Варна: 212 разрешителни за строеж са издадени за първите 3 месеца на 2024 г.

През първото тримесечие на 2024 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 212 жилищни сгради с 1 206 жилища в тях и 151 911 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради с 14 184 кв. м РЗП и на 50 други сгради с 12 859 кв. м РЗП, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 26.2%, докато броят на жилищата в тях намалява с 21.4%, както и общата им застроена площ - с 1.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради спадат с 35.1%, както и разгънатата им застроена площ - с 56.5%.

В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават със 7.1%, жилищата в тях - със 73.8%, а разгънатата им застроена площ - с 67.3%. Издадени са разрешителни за строеж на 27.5% по-малко други сгради с 69.9% по-малко РЗП. По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на трето място в страната. Първа е област Пловдив с издадени 278 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от областите София (столица) - с 217 броя. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 3 329 и Пловдив - 1 909.

През първото тримесечие на 2024 г. в област Варна е започнал строежът на 174 жилищни сгради с 1 910 жилища в тях и със 167 035 кв. м разгъната застроена площ и на 19 други сгради с 13 282 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 23.4%, жилищата в тях са повече с 99.6%, а разгънатата им застроена площ - с 94.3%. При започнатите други видове сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 32.1 и 70.1%. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 16.8%, жилищата в тях - със 104.5%, както и общата им застроена площ - с 57.4%. Започнал е строежът на 44.1% по-малко други видове сгради със 75.6% по-малка РЗП.

По започнато строителство на нови сгради област Варна е на трето място в страната. Преди нея са областите: Пловдив - 255 жилищни, 3 административни и 102 други сгради и София (столица) - 229 жилищни и 21 други сгради.

2024 © Варна е