Мобилно меню

Близо 50% от новите жилища във Варна са двустайни

Областта е четвърта в страната по брой на въведените в експлоатация жилищни сгради от април до юни 2023 година
Близо 50% от новите жилища във Варна са двустайни

127 жилищни сгради в област Варна са въведени в експлоатация през второто тримесечие на 2023 г., а новопостроените жилища в тях са 718, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток. Спрямо второто тримесечие на 2022 г. сградите са с 6 по- малко, или с 4.5%, докато жилищата в тях се увеличават със 180, или с 33.5%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 82.7%, с тухлена - 11.8%, а с друга - 5.5%.

Област Варна е на четвърто място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради.

Преди нея са областите София - 204 сгради с 1 168 жилища, Пловдив - 163 сгради с 449 жилища и Бургас - 130 сгради с 1 352 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (47.6%), следват тези с три стаи (28.7%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.1%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие на 2023 г. в област Варна е 56.7 хил. кв. м, или с 25.2% повече в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., а жилищната площ се увеличава с 19.3% и достига 41.9 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна намалява от 84 кв. м през второто тримесечие на 2022 г. на 79 кв. м през същото тримесечие на 2023 година.

Варна е четвърта сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Бургас - 53 кв. м, следвана от област Велико Търново - 72 кв. м и област Перник - 75 кв. метра. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 213 кв. м и София - 157 кв. метра.

2023 © Варна е

Най-много двустайни жилища се строят във Варна

174 нови жилищни сгради са въведени в експлоатация през последното тримесечие на миналата година
Най-много двустайни жилища се строят във Варна

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 174, а новопостроените жилища в тях са 1 390. Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. сградите са със 7 по-малко, или с 3.9%, докато жилищата в тях се увеличават с 650, или с 87.8%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 84.5%, с тухлена - 12.1%, а с друга - 3.4%. 

Област Варна е на трето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Преди нея са областите София (столица) - 267 сгради с 1 823 жилища и Пловдив - 230 сгради с 636 жилища.
Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (46.9%), следват тези с три стаи (33.1%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 1.7%. 

Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на 2023 г. в област Варна е 100.7 хил. кв. м, или с 52.9% повече в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., а
жилищната площ се увеличава с 64.6% и достига 74 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна намалява от 89 кв. м през четвъртото тримесечие на 2022 г. на 72.4 кв. м през същото тримесечие на 2023 година.

Варна е втора сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Монтана - 71.1 кв. метра. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 227.8 кв. м и Габрово - 171.4 кв. метра.

2024 © Варна е