Мобилно меню

Близо милиард и половина лева са приходите от ново строителство във Варна през 2021-ва

Постъпленията от ремонти и поддръжка възлизат на около 117 млн. лв. 
Близо милиард и половина лева са приходите от ново строителство във Варна през 2021-ва
40

Приходите от дейността на строителните предприятия в област Варна през 2021 година са 1 572.1 млн. лв. и се увеличават с 10.8% спрямо 2020 година, по окончателни данни на Териториалното статистическо бюро - Североизток.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 1 455.3 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 12.3%, а при нежилищните - с 16.0% спрямо предходната година, отбелязват още от Териториалното статистическо бюро.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 116.8 млн. лв. и намаляват с 14.2% спрямо 2020 година.

Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 67.1%, а на жилищни сгради - 32.9%.

През 2021 г. приходите от сградно строителство в област Варна са 755.0 млн. лв., като се увеличават с 8.1% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 60.9%, а от строителство на нежилищни сгради - 39.1% от общите приходи от сградно строителство.

В област Варна приходите от гражданско строителство, изграждане на строителни съоръжения и конструкции, се увеличават с 13.4% спрямо 2020 г. до 817.1 млн. лева. Относителният дял на гражданското строителство е 52.0% от общите приходи на строителните предприятия. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура - пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ - 78.7%.

2023 © Варна е / Източник: Териториалното статистическо бюро - Североизток

Подадоха 95 проекта за саниране на жилищни сгради във Варна

Всички проекти са на стойност над 200 милиона лв., като лимитът, определен от Министерство на регионалното развитие и благоустройство за град Варна, е само 80 милиона лева, посочват от дирекция “Европейски и национални оперативни програми”
Подадоха 95 проекта за саниране на жилищни сгради във Варна
16

Община Варна подаде 95 проекта за саниране на еднофамилни жилищни сгради с обща площ 631 980 кв. метра. Проектите са по процедура “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I”.

За 87 от сградите с обща разгъната застроена площ 609 100 кв. метра, общината пое разходите от бюджета за изготвяне на технически паспорти на сградите и за обследването за енергийна ефективност.

За 8 сгради с разгъната застроена площ 22 880 кв. м, паспортите и одитите са заплатени от сдруженията на собствениците, съобщиха от дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”.

Всички проекти са на стойност над 200 милиона лв., като лимитът, определен от Министерство на регионалното развитие и благоустройство за град Варна, е само 80 милиона лева, посочват от дирекция “Европейски и национални оперативни програми”. Процедурата беше отворена за сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., като целта е след изпълнение на мерките да се постигне минимум 30% спестяване на топлинната енергия. 

2023 © Варна е