Мобилно меню

Близо милиард и половина лева са приходите от ново строителство във Варна през 2021-ва

Постъпленията от ремонти и поддръжка възлизат на около 117 млн. лв. 
Близо милиард и половина лева са приходите от ново строителство във Варна през 2021-ва

Приходите от дейността на строителните предприятия в област Варна през 2021 година са 1 572.1 млн. лв. и се увеличават с 10.8% спрямо 2020 година, по окончателни данни на Териториалното статистическо бюро - Североизток.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 1 455.3 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 12.3%, а при нежилищните - с 16.0% спрямо предходната година, отбелязват още от Териториалното статистическо бюро.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 116.8 млн. лв. и намаляват с 14.2% спрямо 2020 година.

Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 67.1%, а на жилищни сгради - 32.9%.

През 2021 г. приходите от сградно строителство в област Варна са 755.0 млн. лв., като се увеличават с 8.1% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 60.9%, а от строителство на нежилищни сгради - 39.1% от общите приходи от сградно строителство.

В област Варна приходите от гражданско строителство, изграждане на строителни съоръжения и конструкции, се увеличават с 13.4% спрямо 2020 г. до 817.1 млн. лева. Относителният дял на гражданското строителство е 52.0% от общите приходи на строителните предприятия. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура - пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ - 78.7%.

2023 © Варна е / Източник: Териториалното статистическо бюро - Североизток

В област Варна: 212 разрешителни за строеж са издадени за първите 3 месеца на 2024 г.

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на трето място в страната, след Пловдив и София
В област Варна: 212 разрешителни за строеж са издадени за първите 3 месеца на 2024 г.

През първото тримесечие на 2024 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 212 жилищни сгради с 1 206 жилища в тях и 151 911 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради с 14 184 кв. м РЗП и на 50 други сгради с 12 859 кв. м РЗП, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 26.2%, докато броят на жилищата в тях намалява с 21.4%, както и общата им застроена площ - с 1.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради спадат с 35.1%, както и разгънатата им застроена площ - с 56.5%.

В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават със 7.1%, жилищата в тях - със 73.8%, а разгънатата им застроена площ - с 67.3%. Издадени са разрешителни за строеж на 27.5% по-малко други сгради с 69.9% по-малко РЗП. По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на трето място в страната. Първа е област Пловдив с издадени 278 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от областите София (столица) - с 217 броя. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 3 329 и Пловдив - 1 909.

През първото тримесечие на 2024 г. в област Варна е започнал строежът на 174 жилищни сгради с 1 910 жилища в тях и със 167 035 кв. м разгъната застроена площ и на 19 други сгради с 13 282 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 23.4%, жилищата в тях са повече с 99.6%, а разгънатата им застроена площ - с 94.3%. При започнатите други видове сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 32.1 и 70.1%. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 16.8%, жилищата в тях - със 104.5%, както и общата им застроена площ - с 57.4%. Започнал е строежът на 44.1% по-малко други видове сгради със 75.6% по-малка РЗП.

По започнато строителство на нови сгради област Варна е на трето място в страната. Преди нея са областите: Пловдив - 255 жилищни, 3 административни и 102 други сгради и София (столица) - 229 жилищни и 21 други сгради.

2024 © Варна е