Мобилно меню

Експерти: Не се очаква поскъпване на жилищата през 2024-та

Купувачите избират по-бавно и внимателно и не са склонни на компромиси, отбелязват анализатори на пазара на недвижими имоти у нас
Експерти: Не се очаква поскъпване на жилищата през 2024-та

Пазарът на недвижими имоти в България остава балансиран в последното тримесечие на 2023 година. Това показват данните на агенция  за недвижими имоти.

Информацията, поместена в Агенцията по вписванията показва, че у нас сделките на годишна база намаляват, въпреки отчетен ръст през четвъртото тримесечие на годината. Забелязва се и забавен ръст на цените, особено сравнено със случилото се през 2022 година, когато бе отчетен пик в това отношение. Тогава цените на имотите в България бяха достигнали исторически най-високи нива.

На какво се дължи спадът в броя сключени сделки на пазара на недвижими имоти в България, анализират експерти. 

Специалистите отбелязват, че един от основните фактори за отчетената тенденция е поведението на купувачите, които са по-склонни да изчакват, избирайки по-бавно и по-внимателно, преди да влязат в сделка. За разлика от предходни години, те не са толкова склонни на компромиси.

Една от причините за това изчакване е желанието на купувачите да разберат какво ще се случи с лихвите по ипотечните кредити, докато други се надяват да се стигне до спад в цените на недвижимите имоти. Тук трябва да се отбележи, че в големите градове на страната цените на имотите са достигнали стойности, които ги правят недостъпни за немалка част от евентуалните купувачи.

Сред причините за по-малкото сделки е и намаленото предлагане на жилища тип “ново строителство”, както и по-малкото налични имоти на вторичния пазар. 

По-високите цени на имотите от своя страна водят и до тегленето на по-големи кредити. Данните на една от водещите банки в страната показват, че средният размер на кредитите у нас отбелязват ръст с 10% и достига до сумата от 200 000 лева, като около 60% от жилищните сделки в България се сключват посредством тегленето на ипотечен кредит. Може да се каже, че към момента България остава една от страните с най-ниски лихви по ипотечните кредити в Европа.

В сравнено с третото тримесечие на годината, през четвъртото се забелязва ръст на сключените сделки с недвижими имоти в страната. В София са били сключени 10 075 сделки, сравнено със 7001 през предходното тримесечие. Ръст се отбелязва още в градове като Пловдив, Бургас и Варна, а общо за страната сключените сделки са 62 398, сравнено с 54 277 за третото тримесечие на 2023 година. Както обаче експертите отбелязват, забелязва се спад сравнено с данните от пиковата в това отношение 2022 година.

Същевременно от данните на НСИ за третото тримесечие на 2023 година разбираме, че въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради за страната са 1239, което бележи спад със 7.3%, сравнено със същия период за 2022 година. Тук може да се отбележи, че най-голям е дялът на новопостроените къщи - 76%, следвани от жилищни кооперации - 15.3%.

И през четвъртото тримесечие на 2023 година се запазва тенденцията купувачите да търсят по-големи апартаменти с цел живеене. Най-предпочитани са тристайните жилища, следвани от двустайните. Забелязва се по-слаб интерес към многостайните, както и към едностайните. Тук клиентите предпочитат вече завършени имоти, включително обзаведени. 

Данните показват, че цените на жилищата запазват нивата си, като няма съществени промени спрямо предходното тримесечие. 

Не се забелязват съществени разлики при пазара на ваканционни имоти в страната, сравнено с предходните тримесечия на годината. Търсенето продължава да бъде в застой, като остава нисък и броят на сключените сделки. Въпреки това, спад на цените на ваканционните имоти не се отчита. Средната цена на студио остава около 1000 евро на кв.м., а на двустайни апартаменти - между 1050 и 1100 евро на кв.м. При тристайните апартаменти цените достигат 1200 евро на кв.м.

На този етап очакванията за новата 2024 година на пазара на недвижими имоти в България са положителни. Би следвало да наблюдаваме умерен и балансиран пазар, без сериозни трусове, отбелязват специалисти в бранша. Възможно е да се забележи плавно покачване на лихвите по ипотечните кредити, но същевременно и нарастване на доходите. Съществуващата инфлация в страната се очаква да остане на умерени нива. По отношение на цените на жилищата, там не се очакват особено съществени промени, а по-скоро задържане на настоящите нива.

2024 © Варна е

В област Варна: 212 разрешителни за строеж са издадени за първите 3 месеца на 2024 г.

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на трето място в страната, след Пловдив и София
В област Варна: 212 разрешителни за строеж са издадени за първите 3 месеца на 2024 г.

През първото тримесечие на 2024 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 212 жилищни сгради с 1 206 жилища в тях и 151 911 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради с 14 184 кв. м РЗП и на 50 други сгради с 12 859 кв. м РЗП, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 26.2%, докато броят на жилищата в тях намалява с 21.4%, както и общата им застроена площ - с 1.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради спадат с 35.1%, както и разгънатата им застроена площ - с 56.5%.

В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават със 7.1%, жилищата в тях - със 73.8%, а разгънатата им застроена площ - с 67.3%. Издадени са разрешителни за строеж на 27.5% по-малко други сгради с 69.9% по-малко РЗП. По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на трето място в страната. Първа е област Пловдив с издадени 278 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от областите София (столица) - с 217 броя. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 3 329 и Пловдив - 1 909.

През първото тримесечие на 2024 г. в област Варна е започнал строежът на 174 жилищни сгради с 1 910 жилища в тях и със 167 035 кв. м разгъната застроена площ и на 19 други сгради с 13 282 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 23.4%, жилищата в тях са повече с 99.6%, а разгънатата им застроена площ - с 94.3%. При започнатите други видове сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 32.1 и 70.1%. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 16.8%, жилищата в тях - със 104.5%, както и общата им застроена площ - с 57.4%. Започнал е строежът на 44.1% по-малко други видове сгради със 75.6% по-малка РЗП.

По започнато строителство на нови сгради област Варна е на трето място в страната. Преди нея са областите: Пловдив - 255 жилищни, 3 административни и 102 други сгради и София (столица) - 229 жилищни и 21 други сгради.

2024 © Варна е