Мобилно меню

Област Варна е пета в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради

Варна е трета сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище
Област Варна е пета в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради

През третото тримесечие на 2023 г. в област Варна са въведени в експлоатация 129 новопостроени жилищни сгради, а жилища в тях са 567. Спрямо третото тримесечие на 2022 г. сградите са със 7 по-малко, или с 5.1%, а жилищата в тях намаляват с 924, или с 62% съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 82.2%, с тухлена - 15.5%, а с друга - 2.3%.

Област Варна е на пето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Преди нея са областите София (столица) - 182 сгради с 1 413 жилища, Пловдив - 174 сгради с 548 жилища, Бургас - 136 сгради с 1 073 жилища и София - 136 сгради със 189 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (41.6%), следват тези с три стаи (27.3%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през третото тримесечие на 2023 г. в област Варна е 41 хил. кв. м, или с 62 % по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., а жилищната площ намалява с 63.4% и достига 30.2 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна остава непроменена през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. - 72.3 кв. метра.

Варна е трета сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Бургас - 61.7 кв. м, следвана от област Шумен - 63.7 кв. метра. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Видин - 400 кв. м и Силистра - 278.4 кв. метра.

2023 © Варна е

Най-много двустайни жилища се строят във Варна

174 нови жилищни сгради са въведени в експлоатация през последното тримесечие на миналата година
Най-много двустайни жилища се строят във Варна

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 174, а новопостроените жилища в тях са 1 390. Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. сградите са със 7 по-малко, или с 3.9%, докато жилищата в тях се увеличават с 650, или с 87.8%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 84.5%, с тухлена - 12.1%, а с друга - 3.4%. 

Област Варна е на трето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Преди нея са областите София (столица) - 267 сгради с 1 823 жилища и Пловдив - 230 сгради с 636 жилища.
Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (46.9%), следват тези с три стаи (33.1%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 1.7%. 

Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на 2023 г. в област Варна е 100.7 хил. кв. м, или с 52.9% повече в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., а
жилищната площ се увеличава с 64.6% и достига 74 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна намалява от 89 кв. м през четвъртото тримесечие на 2022 г. на 72.4 кв. м през същото тримесечие на 2023 година.

Варна е втора сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Монтана - 71.1 кв. метра. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 227.8 кв. м и Габрово - 171.4 кв. метра.

2024 © Варна е