Мобилно меню

С 20 млн. лева община Варна помага за саниране на жилищни блокове

Средствата ще бъдат отпуснати от бюджета за 2023-та и 2024 година
С 20 млн. лева община Варна помага за саниране на жилищни блокове
113

Община Варна ще подпомогне собствениците на имоти, които ще кандидатстват по новата програма за саниране на многофамилни жилищни сгради. От общинския бюджет за 2023 г. и 2024 г. ще бъдат отпуснати до 20 млн. лв. за изготвяне на необходимата техническа документация за участие в програмата. Това предложение на кмета Иван Портних бе прието от Варненският общински съвет на извънредно заседание, свикано именно заради новата процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, съобщават от пресцентъра на местния парламент.

Новата програма ще протече в два етапа. При първия ще може да се кандидатства до края на май 2023 г., като одобрените жилищни сгради ще получат безвъзмездно 100% от средствата за саниране. За да участват, собствениците са длъжни да регистрират сдружение с най-малко 67% съгласие за участие на съсобствениците, както и 100% съгласие за изпълнение на строително-ремонтните дейности. Друго условие е всяко сдружение да изготви за своя сметка технически паспорт на сградата, енергийно обследване и архитектурно заснемане. Разходите за тези документи ще бъдат възстановени по-късно от безвъзмездната финансова помощ от ЕС. Поради кратките срокове за кандидатстване и немалките суми за изготвяне на изискуемата документация, се предлага средствата за тях да бъдат осигурени от общинския бюджет до възстановяването им от програмата.

Сградите, които могат да кандидатстват за обновяване, трябва да са проектирани преди 26 април 1999 г. Освен това в тях трябва да има най-малко четири жилища с различни собственици.

Одобрените за финансиране сгради може да получат между 100 хил. лева и 6,5 млн. лева. При санирането, те трябва да постигнат енергиен клас „B” и минимум 30% спестяване на първична енергия. Основната цел е подобряване на условията и качеството за живот на хората чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

2022 © Варна е

Подадоха 95 проекта за саниране на жилищни сгради във Варна

Всички проекти са на стойност над 200 милиона лв., като лимитът, определен от Министерство на регионалното развитие и благоустройство за град Варна, е само 80 милиона лева, посочват от дирекция “Европейски и национални оперативни програми”
Подадоха 95 проекта за саниране на жилищни сгради във Варна
21

Община Варна подаде 95 проекта за саниране на еднофамилни жилищни сгради с обща площ 631 980 кв. метра. Проектите са по процедура “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I”.

За 87 от сградите с обща разгъната застроена площ 609 100 кв. метра, общината пое разходите от бюджета за изготвяне на технически паспорти на сградите и за обследването за енергийна ефективност.

За 8 сгради с разгъната застроена площ 22 880 кв. м, паспортите и одитите са заплатени от сдруженията на собствениците, съобщиха от дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”.

Всички проекти са на стойност над 200 милиона лв., като лимитът, определен от Министерство на регионалното развитие и благоустройство за град Варна, е само 80 милиона лева, посочват от дирекция “Европейски и национални оперативни програми”. Процедурата беше отворена за сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., като целта е след изпълнение на мерките да се постигне минимум 30% спестяване на топлинната енергия. 

2023 © Варна е