Мобилно меню

Само за 3 месеца: Издадени са разрешителни за строеж на близо 200 жилищни сгради във Варна

Отбелязан е спад спрямо предходни периоди
Само за 3 месеца: Издадени са разрешителни за строеж на близо 200 жилищни сгради във Варна

През второто тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 197 жилищни сгради с 2 005 жилища в тях и 189 122 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 75 други сгради с 24 363 кв. м РЗП, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 0.5%, докато броят на жилищата в тях се увеличава със 188.9%, както и общата им застроена площ - със 108.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 8.7% повече, докато общата им застроена площ е с 42.9% по-малко.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 3.0%, жилищата в тях - с 15.8%, а разгънатата им застроена площ – с 27.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са със 74.4% повече, докато тяхната РЗП - с 69.2% по-малко.

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на четвърто място в страната. Първа е област София (столица) с издадени 327 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от областите София - с 283 броя и Пловдив - с 265 броя. Най- много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 4 631 и Варна - 2 005.

През второто тримесечие на 2023 г. в област Варна е започнал строежът на 164 жилищни сгради с 1 750 жилища в тях и със 166 361 кв. м разгъната застроена площ и на 34 други сгради с 40 694 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 10.1%, жилищата в тях - с 87.4%, както и разгънатата им застроена площ - с 56.7%. Броят на започнатите други видове сгради е без промяна, но с 25.1% по-малка РЗП.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 49.1%, жилищата в тях - с 42.2%, както и общата им застроена площ - с 19.6%.

Започнал е строежът на 13.3% повече други видове сгради, но с 26.7% по-малка РЗП.

По започнато строителство на нови сгради област Варна е на трето място в страната. Преди нея са областите: София (столица) - 254 жилищни, 12 административни и 44 други сгради и Пловдив - 236 жилищни, 3 административни и 71 други сгради.

2023 © Варна е

Най-много двустайни жилища се строят във Варна

174 нови жилищни сгради са въведени в експлоатация през последното тримесечие на миналата година
Най-много двустайни жилища се строят във Варна

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 174, а новопостроените жилища в тях са 1 390. Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. сградите са със 7 по-малко, или с 3.9%, докато жилищата в тях се увеличават с 650, или с 87.8%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 84.5%, с тухлена - 12.1%, а с друга - 3.4%. 

Област Варна е на трето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Преди нея са областите София (столица) - 267 сгради с 1 823 жилища и Пловдив - 230 сгради с 636 жилища.
Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (46.9%), следват тези с три стаи (33.1%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 1.7%. 

Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на 2023 г. в област Варна е 100.7 хил. кв. м, или с 52.9% повече в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., а
жилищната площ се увеличава с 64.6% и достига 74 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна намалява от 89 кв. м през четвъртото тримесечие на 2022 г. на 72.4 кв. м през същото тримесечие на 2023 година.

Варна е втора сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Монтана - 71.1 кв. метра. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 227.8 кв. м и Габрово - 171.4 кв. метра.

2024 © Варна е