Мобилно меню

Само за 3 месеца: Издадени са разрешителни за строеж на близо 200 жилищни сгради във Варна

Отбелязан е спад спрямо предходни периоди
Само за 3 месеца: Издадени са разрешителни за строеж на близо 200 жилищни сгради във Варна

През второто тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 197 жилищни сгради с 2 005 жилища в тях и 189 122 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 75 други сгради с 24 363 кв. м РЗП, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 0.5%, докато броят на жилищата в тях се увеличава със 188.9%, както и общата им застроена площ - със 108.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 8.7% повече, докато общата им застроена площ е с 42.9% по-малко.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 3.0%, жилищата в тях - с 15.8%, а разгънатата им застроена площ – с 27.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са със 74.4% повече, докато тяхната РЗП - с 69.2% по-малко.

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на четвърто място в страната. Първа е област София (столица) с издадени 327 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от областите София - с 283 броя и Пловдив - с 265 броя. Най- много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 4 631 и Варна - 2 005.

През второто тримесечие на 2023 г. в област Варна е започнал строежът на 164 жилищни сгради с 1 750 жилища в тях и със 166 361 кв. м разгъната застроена площ и на 34 други сгради с 40 694 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 10.1%, жилищата в тях - с 87.4%, както и разгънатата им застроена площ - с 56.7%. Броят на започнатите други видове сгради е без промяна, но с 25.1% по-малка РЗП.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 49.1%, жилищата в тях - с 42.2%, както и общата им застроена площ - с 19.6%.

Започнал е строежът на 13.3% повече други видове сгради, но с 26.7% по-малка РЗП.

По започнато строителство на нови сгради област Варна е на трето място в страната. Преди нея са областите: София (столица) - 254 жилищни, 12 административни и 44 други сгради и Пловдив - 236 жилищни, 3 административни и 71 други сгради.

2023 © Варна е

В област Варна: 212 разрешителни за строеж са издадени за първите 3 месеца на 2024 г.

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на трето място в страната, след Пловдив и София
В област Варна: 212 разрешителни за строеж са издадени за първите 3 месеца на 2024 г.

През първото тримесечие на 2024 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 212 жилищни сгради с 1 206 жилища в тях и 151 911 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради с 14 184 кв. м РЗП и на 50 други сгради с 12 859 кв. м РЗП, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 26.2%, докато броят на жилищата в тях намалява с 21.4%, както и общата им застроена площ - с 1.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради спадат с 35.1%, както и разгънатата им застроена площ - с 56.5%.

В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават със 7.1%, жилищата в тях - със 73.8%, а разгънатата им застроена площ - с 67.3%. Издадени са разрешителни за строеж на 27.5% по-малко други сгради с 69.9% по-малко РЗП. По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на трето място в страната. Първа е област Пловдив с издадени 278 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от областите София (столица) - с 217 броя. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 3 329 и Пловдив - 1 909.

През първото тримесечие на 2024 г. в област Варна е започнал строежът на 174 жилищни сгради с 1 910 жилища в тях и със 167 035 кв. м разгъната застроена площ и на 19 други сгради с 13 282 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 23.4%, жилищата в тях са повече с 99.6%, а разгънатата им застроена площ - с 94.3%. При започнатите други видове сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 32.1 и 70.1%. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 16.8%, жилищата в тях - със 104.5%, както и общата им застроена площ - с 57.4%. Започнал е строежът на 44.1% по-малко други видове сгради със 75.6% по-малка РЗП.

По започнато строителство на нови сгради област Варна е на трето място в страната. Преди нея са областите: Пловдив - 255 жилищни, 3 административни и 102 други сгради и София (столица) - 229 жилищни и 21 други сгради.

2024 © Варна е