Мобилно меню

Във Варна най-често се строят двустайни жилища

Областта е на трето място в страната по брой на въведените в експлоатация нови жилищни сгради
Във Варна най-често се строят двустайни жилища
110

 

182 са въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през четвъртото тримесечие на 2022 г., а новопостроените жилища в тях са 742 сочат предварителните данни на Националния статистически институт. Спрямо същия период на предходната година сградите са с 19 повече, или с 11.7%, докато жилищата в тях намаляват с 445, или с 37.5%.

Област Варна е на трето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Преди нея са областите София - 296 сгради с 1 997 жилища и Пловдив - 232 сгради с 517 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (48.2%), следват тези с три стаи (28.8%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.8%, съобщават още от Териториално статистическо бюро "Североизток".

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 88.5%, с тухлена - 8.8%, а с друга - 2.7%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на 2022 г. в област Варна е 66.2 хил. кв. м, или с 23.4% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а жилищната площ намалява с 32.2% и достига 45.2 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна се увеличава от 72.9 кв. м през четвъртото тримесечие на 2021 г. на 89.3 кв. м през същото тримесечие на 2022 година.

Варна е шеста сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Враца - 55.4 кв. м, следвана от областите Велико Търново - 78.9 кв. м, Търговище - 81.7 кв. м, Благоевград - 82.3 кв. м и Сливен - 83.2 кв. метра. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 226.9 кв. м и Монтана - 188.0 кв. метра.

2023 © Варна е

Подадоха 95 проекта за саниране на жилищни сгради във Варна

Всички проекти са на стойност над 200 милиона лв., като лимитът, определен от Министерство на регионалното развитие и благоустройство за град Варна, е само 80 милиона лева, посочват от дирекция “Европейски и национални оперативни програми”
Подадоха 95 проекта за саниране на жилищни сгради във Варна
22

Община Варна подаде 95 проекта за саниране на еднофамилни жилищни сгради с обща площ 631 980 кв. метра. Проектите са по процедура “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I”.

За 87 от сградите с обща разгъната застроена площ 609 100 кв. метра, общината пое разходите от бюджета за изготвяне на технически паспорти на сградите и за обследването за енергийна ефективност.

За 8 сгради с разгъната застроена площ 22 880 кв. м, паспортите и одитите са заплатени от сдруженията на собствениците, съобщиха от дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”.

Всички проекти са на стойност над 200 милиона лв., като лимитът, определен от Министерство на регионалното развитие и благоустройство за град Варна, е само 80 милиона лева, посочват от дирекция “Европейски и национални оперативни програми”. Процедурата беше отворена за сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., като целта е след изпълнение на мерките да се постигне минимум 30% спестяване на топлинната енергия. 

2023 © Варна е