Мобилно меню

Официално бе открит първия "ИКТ Кът" в Икономически университет - Варна

ИКТ Клъстер - Варна беше отличен като стратегически партньор на университета
Официално бе открит първия "ИКТ Кът" в Икономически университет - Варна
78

Официално бе открит първия "ИКТ Кът" (ICT Corner) в Икономически университет - Варна.

ИКТ Клъстер - Варна беше отличен като стратегически партньор на университета. Това се случва след близо година усилена работа по изграждане на концепция, подготовка и изработка, уточниха от ръководството на клъстера. Проф. д-р Евгени Станимиров– ректор на ИУ – Варна и Емил Цанков – председател на Управителния съвет на ИКТ - Клъстер Варна прерязаха лентата пред комуникативния кът за студентите.

За ИКТ Клъстер - Варна това е знаков момент и категоричен успех по пътя им за осъществяване на основната мисия да: 

  • създават възможности
  • изграждат таланти
  • реализират потенциала на региона

"ИКТ Кът" е място, с няколко важни предназначения. Основното е да изгражда връзки - между студентите, преподавателите и бизнеса, както и да подпомогне активното участие на бизнеса в образованието като:  

  1. Публикува се информация за стажове, стипендии и теми за реални проекти с ментори-професионалисти.  
  2. Споделят се съвместни инициативи между бизнеса и университета, насочени към поднасяне на актуална бизнес информация. 
  3. Подпомагат активно бизнес стартъп екосистемата в града.  

Друго предназначение е да ни информира, за да знаем какво се случва и какви са постиженията на местно ниво. Много от ИТ фирмите работят за глобалния пазар и информацията за това какво правят е много оскъдна на местно ниво. Правят се неща със световна значимост, за които, за съжаление не знаем в града в който се правят. 

От ИКТ Клъстер - Варна вярват, че ще могат да мотивират повече млади хора да бъдат активни в образованието и да се включват активно в изграждането на Варна, като предпочитана дестинация за живеене и работа и заедно да реализираме потенциала на региона. 

ИКТ Клъстер – Варна се увеличи с още двама пълноправни членове, с които  общият брой членове на Сдружението вече наброява 43, от които 27 са пълноправни и 16 асоциирани. В това число са 25 компании, 6 университета, 6 неправителствени организации и 6 гимназии.

2022 © Варна е / източник: ИКТ Клъстер - Варна

Софтуерни и дигитални специалисти ще обучават магистри по фармация в МУ-Варна

Целта е младите хора да могат свободно да използват новите технологии в работата си, което ще е от полза и за развитието на сектора
Софтуерни и дигитални специалисти ще обучават магистри по фармация в МУ-Варна
227

Договор за партньорство беше подписан между Медицинският университет във Варна и софтуерната компания Wollow. Съвместната работа в рамките на следващите 3 години ще бъде от полза за магистрите по програма "Трансфер на технологии и иновации във фармацията". Целта е да се постигне максимално добра и качествена подготовка на студентите, които след завършването си да са в състояние свободно да боравят с новите технологии и да ги прилагат за развитието на сферата, в която ще се реализират.

Медицинският университет във Варна и софтуерната компания Wollow са част от ИКТ Клъстер – Варна. Партньорството им е в съзвучие с основната цел на Клъстера, според която бизнес и университети си партнират активно, за да се обезпечат адекватно с подготвени кадри нуждите на пазара на труда. Друга от по-амбициозните цели на клъстера е Варна да се утвърди като разпознаваем регион за IT технологии, иновации и инвестиции. Партньорството между Wollow и Медицинският университет във Варна е гаранция, че много млади хора ще получат шанс да реализират професионалния си път в морската столица.

Ето какво споделя Ивелин Иванов, управител на Wollow:

Надяваме се и ще се радваме много, това да е поредното трайно сътрудничество, между пълноправните и асоциираните членове на ИКТ Клъстер – Варна. Реално и ползотворно сътрудничество между образователни, бизнес и професионални структури от морската столица на България. И благодарим за доверието.

Магистърската програма "Трансфер на технологии и иновации във фармацията" на МУ-Варна, е проектирана да отговори на специфичните потребности на фармацевтичния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка и е ориентирана към: интегриране на различни научни области във връзка с разработване и реализация на нови идеи, продукти, услуги и обекти на интелектуална собственост с приложение във фармацията; прилагане на съвременни информационни и дигитални технологии; финансиране и реализиране на политики в областта на науката, технологиите и иновациите;успешно управление на иновационната и изследователска дейност.

Програмата осигурява професионални компетенции, съобразени със съвременните тенденции в развитието на фармацевтичния сектор по отношение на предприемачество и внедряване на иновации във връзка с реализация на научна идея, научен продукт и обекти на интелектуална собственост с приложение във фармацията; финансиране и прилагане на политики в областта на науката, технологиите и иновациите във фармацията; оценка и планиране на разработката на нови продукти и услуги; използване на съвременните информационни и дигитални технологии за събиране, организиране, анализиране и представяне на информация; осигуряване на добри практики (лабораторна, производствена и дистрибуторска); успешно управление на иновационната и изследователска дейност; интегриране на знания от различни научни области и реализиране на идея от прототип до продукт.

Обучението включва лекционни курсове, учебна практика в бизнес среда, дискусии, решаване на казуси и самостоятелна подготовка. Магистърската програма завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Завършилите обучение студенти, придобиват професионалната квалификация "Мeниджър по трансфер на технологии и иновации във фармацията". Благодарение на получената диплома и усвоените в хода на обучението знания и умения, те биха могли да се реализират като експерти, мениджъри и консултанти при създаването и разработването на нови високотехнологични продукти в сферата на фармацията. Те биха били полезни при управление на екипи за иновации и научноизследователски процеси. Завършилите програмата "Трансфер на технологии и иновации във фармацията" биха могли също успешно да стартират собствен бизнес.

Съвместната работа по образователната програма не е първата колаборация между Медицинския университет във Варна и софтуерната компания Wollow, както ВАРНА Е вече ви информира. През 2022 година беше реализиран съвместен образователен проект за студенти-първокурсници от факултета по фармация, който акцентира върху това, как използването на различни дигитални решения от студенти в МУ-Варна, може да направи занятията по-интересни и да изгради навици за употреба на приложни софтуерни инструменти и устройства. На финала на проекта, уеб базираната платформа беше дарена на Медицински университет – Варна от софтуерната компания, като идеята е тя да се използва от всички факултети и студенти в университета.

2023 © Варна е