Мобилно меню

Техническият университет във Варна приема студенти в перспективни и иновативни морски професии

Обучение се предлага в специалностите "Корабоводене", "Логистика на водния транспорт", "Корабни машини и механизми", "Корабостроене и морска техника" и "Електрообзавеждане на кораба"
Техническият университет във Варна приема студенти в перспективни и иновативни морски професии
215

За поредна година през 2023 г. Технически университет – Варна ще приеме студенти в перспективните и иновативни морски специалности: "Корабоводене", "Логистика на водния транспорт", "Корабни машини и механизми", "Корабостроене и морска техника" и "Електрообзавеждане на кораба".

Обучението в три от тези специалности от регулирани професии се извършва по одобрени учебни плановe и програми от Изпълнителна агенция "Морска администрация" към Министерство на транспорта и съобщенията на Република България.

Учебните планове и програми са в пълно съответствие с нормативната уредба на Международната морска организация (IMO):

  • IMO03 Officer in Charge of a Navigational Watch за специалност "Корабоводене"
  • IMO 7.04 Officer in Charge of an Engineering Watch за специалност "Корабни машини и механизми"
  • IMO 7.08 Electro-technical Officer за специалност "Електрообзавеждане на кораба".

Морските специалности от регулирани професии в ТУ-Варна са с валидна акредитация  от "Национална агенция по оценяване и акредитация" и най-високи оценки за морски специалности в Република България и подлежат на ежегоден мониторинг и контрол от Изпълнителна агенция "Морска администрация". Студенти в специалност "Корабостроене и морска техника" се обучават единствено в Технически университет – Варна и държавата поема семестриалните им такси за обучение.

Качеството на подготовката за морските специалности е сертифицирано от Bureau-Veritas и обучението завършва с държавен изпит по специалността и държавен изпит по английски език. Университетът разполага с най-модерния корабен навигационен тренажорен комплекс, който осигурява работа с добавена реалност (Augmented Reality, AR) и виртуалната реалност (Virtual Reality, VR), с корабен машинен тренажорен комплекс, с тренажорен комплекс за борба с бедствия и аварии, със съвременни лаборатории за електрообзавеждане на кораби.

Квалификацията на студентите включва изучаването на фундаментални и специализирани дисциплини за съответната специалност, езиково обучение, разширено практическо обучение, учебна производствена практика и/или учебна плавателна практика по програма Еразъм+. В курса на обучение са включени курсове по допълнителна подготовка на морските лица в съответствие с конвенция STCW, свързани с безопасността, спасяването на море и изискванията при работа на борда на кораб за съответната специалност.

Завършилите морски специалности от регулирани професии на ТУ-Варна притежават комплексна теоретична, практическа и езикова подготовка и всички необходими сертификати по IMO за придобиване на правоспособност по инженерни и офицерски длъжности на борда на кораби от световния търговски, специализиран и пасажерски флот.

Информация за приема във всички специалности в Технически университет – Варна може да получите от експертите от Центъра за Кандидатстудентски прием. Повече по темата може да научите ТУК.

2023 © Варна е

ИУ-Варна връчи годишните награди от "Фонд за подпомагане на талантливи студенти"

Фондът е учреден преди девет години от Георги Зеленков и проф. д-р Аврам Ескенази с благородната цел да подпомогне професионалното израстване на студенти с доказани качества и постигнати резултати в сферата на тяхното обучение
ИУ-Варна връчи годишните награди от "Фонд за подпомагане на талантливи студенти"
135

На тържествена церемония в Икономически университет – Варна бяха връчени ежегодните финансови награди на "Фонд за финансово подпомагане на талантливи студенти" към Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии.

Фондът е учреден преди девет години от Георги Зеленков и проф. д-р Аврам Ескенази с благородната цел да подпомогне професионалното израстване на студенти от специалностите на ИУ – Варна, с доказани качества и постигнати резултати в сферата на тяхното обучение.

Традиционно бяха връчени три поименни награди:

Поименна награда „Моис и Илко Ескенази“. Тя е учредена от проф. Аврам Ескенази –  основател на секция „Софтуерни технологии“ към Института по информатика и математика при БАН, дългогодишен преподавател в Икономически университет – Варна и носител на академичната награда за високи постижения в науката „Проф. Цани Калянджиев”. Връчва ежегодно от 2014-а година в чест на неговите баща и брат. Моис и Илко Ескенази са свързани не само с историята на университета, но и с историята на град Варна. Наградата се дава за висок успех от следването и открояващи се изяви в областта на "Информатиката".

Поименна награда „Никола и Владимир Попови“, която се връчва ежегодно от 2020 година на студенти, открояващи се с изяви в областта на правото. Наградата се осигурява от дарения на семейство Попови в памет на Никола и Владимир Попови – изявени адвокати и академични дейци в миналото на Варна.

Поименна награда „Йордан Симеонов Йорданов“ – деец в областта на икономиката и търговията и отличен възпитаник на Икономически университет – Варна в периода 1951 – 1956 г., признат счетоводен ръководител на големи национални и интернационални търговски предприятия. Наградата е учредена благодарение на Моника Георгиева – внучка на Йордан Йорданов, и е предназначена да подпомогне следването на изявени студенти от ИУ – Варна в област „Икономика и управление на търговията и услугите".

Други две награди връчва Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) от „Фонд за подпомагане на талантливи студенти“ на студенти с отличен успех и достижения в информационните и комуникационни технологии, за да развият своя талант и да ускорят професионалното си израстване. Дарения са осигурени от компаниите Flat Rock Technology и MyPOS. И една специална награда „Дигитален маркетинг“ за студенти в областта на „Маркетинга“, дарението за която е  направено от iCard.

Средствата се набират единствено от дарения и се изразходват само за награди. Те са финансови, връчват се ежегодно на студенти, номинирани след специална селекция от Експертния съвет на центъра.

Лауреат на годишната поименна награда „Никола и Владимир Попови“ с постижения в област „Право“ е Павлин Георгиев Димитров, 3 курс, спец. „Съдебна администрация“. Той получи и чек на стойност 1000 лв.

С годишната поименна награда „Йордан Симеонов Йорданов“ в област „Икономика и търговия“ бе удостоена Радослав Пламенов Рачев, 4 курс, спец. „Икономика и търговия“. Той получи и чек на стойност 2000 лв.

Годишната поименна награда „Моис и Илко Ескенази“ и чек в размер на 1000 лв. се връчи на Ивиана Савкова Христова, 5 курс, спец. „Информатика и компютърни науки“.

Награда „Дигитален маркетинг“ и чек на стойност 1000 лв. се присъди на Емануел Мариянов Тонев, 4 курс, спец. „Дигитални медии и ПР“.

Четири награди на ЦИПНИКТ в общ размер на 2 600 лв. се връчиха на студенти, обучаващи се в областта на информатиката:

  • Първа награда на ЦИПНИКТ и чек на стойност 800 лв. – на Силвия Пламенова Момчева, 3 курс, спец. „Информатика и компютърни науки“;
  • Втора награда на ЦИПНИКТ и чек на стойност 800 лв. получи София Ивайлова Иванова, 3 курс, спец. „Мобилни и уеб технологии“, 4 курс, спец. „Информатика и компютърни науки“;
  • Трета награда на ЦИПНИКТ и чек на стойност 500 лв. –  на Карина Владимировна Панчул, 4 курс, спец. „Мобилни и уеб технологии“;
  • Четвърта награда на ЦИПНИКТ и чек на стойност 500 лв. получи Ерсин Мехмед Хюсеин, 5 курс, спец. „Мобилни и уеб технологии“.

Кандидатите се селектират по специална процедура от Експертния съвет на Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии. Наградите се връчиха на специално тържество в Аулата на университета. 

2023 © Варна е / снимки: Пресцентър Икономически университет – Варна