Мобилно меню

Десетки варненци направиха дарения за бедстващите в Турция и Сирия

Най-необходими са топли връхни дрехи и завивки
Десетки варненци направиха дарения за бедстващите в Турция и Сирия

Десетки варненци се включиха с дарения в центъра за подкрепа на бедстващите хора в Турция и Сирия, който е намира до вх. 6 в Двореца на културата и спорта, от страната на Морското училище. Учредяването му бе обявено вчера, както ВАРНА Е ви информира.

На място в центъра в ДКС е създадена организация, като всички нови, както и ползвани, но запазени и чисти дрехи, обувки, одеяла, завивки и палатки се приемат и складират по видове. Предстои сортиране на стоките и прибирането им в кашони, каквото е изискването на БЧК.

Набраните дарения, сортирани в кашони, ще бъдат предадени на Българския червен кръст, който ще организира транспортирането им към засегнатите райони. В събота ще отпътува първият транспорт от Варна, който ще отнесе необходимите стоки на бедстващите хора.

По информация на БЧК, на хората, в засегнатите от земетресението райони, най-необходими към момента са топли връхни дрехи и завивки, като задължително е те да са нови или запазени и чисти.

2023 © Варна е / снимка: БЧК Варна

Започна кандидатстването за услугата “Безплатен обяд”

Ще могат да се възползват 300 лица от уязвимите групи, живеещи на територията на районите "Одесос" и "Приморски"
Започна кандидатстването за услугата “Безплатен обяд”

Започна приемът на документи, в район "Одесос“ и "Приморски", за получаване на храна от обществената трапезария. От безплатната услуга, предоставена от Община Варна, имат право да се възползват лица, които се затрудняват самостоятелно да задоволяват основни жизнени потребности. Капацитетът на услугата е 300 лица с постоянен адрес на територията на един от двата района. 

Социалната услуга осигурява топла храна всеки делничен ден по разнообразно меню (супа, основно ястие и четвърт хляб на човек), което се приготвя от квалифициран персонал и отговаря на всички необходими хигиенни и хранителни стандарти. 

Възможност да ползват социалната трапезария имат граждани от следните целеви социални групи: 

 • Лица с месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • Лица, чиито месечни доходи не надвишават 110% от линията на бедност или 578,60 лв.;
 • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
 • Самотно живеещи лица, които получават минимални пенсии;
 • Граждани на трети страни по смисъла на ал.1, т.17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;
 • Лица, поставени под карантина;
 • Лица, завърнали се от други държави и останали без работа и без доход;
 • Лица от други уязвими групи по преценка на комисията в районите.

Желаещите да участват в програмата трябва да попълнят пакет документи за кандидатстване, който включва:

 • Заявление за кандидатстване по образец (на място в сградите на администрацията на район „Приморски“ или район „Одесос“); 
 • Документ за самоличност (за справка);  
 • Документи, доказващи статуса на лицето или семейството. 

Трапезарията ще предоставя разнообразно меню през делничните дни 

Попълнените формуляри за кандидатстване заедно с приложените документи трябва да бъдат подадени лично или чрез упълномощено лице в центъра за административно обслужване на съответната районна администрация. 

Приемът на документи ще продължи до запълване на капацитета на услугата. След окончателното одобрение на поименните списъци с кандидатите представител на съответната районна администрация уведомява лицата за мястото на предоставяне на услугата и датата, от която започва реализирането на дейността. 

Същата услуга се осигурява и за нуждаещите се в другите три района на града.

Лицата от уязвимите групи в район „Аспарухово“ ползват подобна услуга по проект „Топъл обяд“, финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане.

Лицата от район „Младост“ и район „Владислав Варненчик“ ползват обществена трапезария, предоставяна от услугата "Домашен социален патронаж".  

2024 © Варна е