Мобилно меню

Над 220 хиляди тона битови отпадъци са генерирани във Варна за година

Предадени за рециклиране са 30 хиляди тона
Над 220 хиляди тона битови отпадъци са генерирани във Варна за година

Генерираните битови отпадъци през 2022 г. в област Варна възлизат на 226 хил. тона, при общо количество за страната 3 157 хил. тона. В сравнение с 2021 г. те намаляват с 6.1%, отбелязват от Териториално статистическо бюро Североизток.

На територията на областта функционират 3 депа с 63 дка заета площ.

През 2022 г. депонираните битови отпадъци в област Варна възлизат на 17 хил. тона, предадените за предварително третиране - 178 хил. т, а предадените директно за рециклиране - 30 хил. тона. Количеството на събраните битови отпадъци се оценява чрез преки измервания, а при липса на такива - на базата на транспортни документи.

Делът на обслужваното население в област Варна от системи за организирано сметосъбиране през 2022 г. е 100%, като за страната обхванатото население с тази услуга е 99.9%. Обслужените населени места в областта са 159. Същевременно събраните битови отпадъци на човек от обслужваното население за 2022 г. са оценени на 502 кг (475 кг средно за страната), което е с 2% по-малко спрямо предходната 2021 година.

В края на 2022 г. отчетната стойност на наличните дълготрайни материални активи с екологично предназначение в област Варна се оценяват на 764.2 млн. лева. Спрямо 2021 г. Има увеличение от 4% (734.5 млн. лева).

2024 © Варна е

Мащабна рехабилитация на уличната инфраструктура започва във Варна на 27 май

Да бъдат регламентирани местата, на които ще се поставят електрически велосипеди и тротинетки, които се предоставят под наем, настоя кметът Благомир Коцев
Мащабна рехабилитация на уличната инфраструктура започва във Варна на 27 май

Рехабилитация на уличната инфраструктура в петте района на Варна ще започне на 27 май, съобщават от пресцентъра на общината. Възстановяването на пътната настилка ще започне от най-критичните участъци. Целта е заложените в бюджета средства да се изразходват прецизно и то за най-належащите места.  

Списъците с улици за рехабилитация са изготвени от районните кметства. Те са избрани след проверки на място, както и по сигнали на граждани. Няма да се запълват дупки в уличната инфраструктура, където има ВиК аварии и асфалтовата настилка сляга. За тези участъци съвместно с ВиК ще се търсят по-дългосрочни решения, обясниха експерти от общината.   

Да бъдат регламентирани местата, на които ще се поставят електрически велосипеди и тротинетки, които се предоставят под наем, настоява кметът Благомир Коцев. Предстои да се изработи карта с конкретни точки, където може да се поставят стоянки за паркирането им. 

Продължава косенето във всички райони на общината, докладваха от районните кметства. Тревните площи в Морската градина се косят вече за трети път. Приключва зацветяването до Слънчевия часовник и централната алея в Морската градина, обясниха от общинското предприятие, което поддържа парка. След косенето, обществените площи задължително се обработват против кърлежи. 

Община Варна подготвя и информационна кампания за отговорно изхвърляне на отпадъци. Тя ще бъде съпътствана от нови регламенти за сметосъбиране и сметоизвозване. Трябва да има засилен контрол около съдовете за събиране на отпадъци както за фирми, така и за граждани.

2024 © Варна е