Мобилно меню

Тема:

Битови отпадъци

1 - 3 резултата от 3 общо

Разработката помага за по-лесно намиране на специалните контейнери и следи в реално време тяхната запълняемост

29 юни 2023 | 12:14

Целта е да бъдат постигнати устойчиви решения

05 март 2023 | 22:48

Планира се допълнителен налог за лицата, които желаят да им бъде предоставен индивидуален съд за отпадъци

27 дек. 2022 | 00:56