Мобилно меню

С близо 21 млн. лева е ремонтирана електроразпределителната мрежа в област Варна през 2023 година

От енерго дружеството отчитат необходимостта от по-големи инвестиции в крайградските райони, които са по-привлекателни за живеене след ковид пандемията.
С близо 21 млн. лева е ремонтирана електроразпределителната мрежа в област Варна през 2023 година

През 2023 г. Електроразпределение Север е вложило близо 21 млн. лева в реконструкции и ремонт на мрежата в област Варна. Сред най-значимите обекти, изпълнени в морската столица от Регионален център Варна на дружеството, са подмяна на кабелна разпределителна уредба 10 kV в подстанция Чайка на стойност 2,3 млн. лева, както и изградени кабелни линии средно напрежение в града и реконструкция на мрежа ниско напрежение във вилните зони за 800 000 лева.

На територията на област Варна обновена през миналата година е електроразпределителната мрежа в село Куманово, размерът на инвестицията е 350 000 лева. Изградена е кабелна линия 0,4 kV в централна градска част на Провадия за 190 000 лева. Реконструкция на мрежата за 460 000 лева е извършена в Гроздьово, Изгрев, Разделна, Партизани, Суворово, Неофит Рилски. В много други населени места на областта е направена рехабилитация в отделни участъци и са подменени елементи от електроразпределителните съоръжения за подобряване на тяхната работа и предотвратяване на аварийни ситуации.

През последните години и особено вследствие на ковид пандемията е регистриран ръст на жителите на населените места и вилните зони в близост до Варна. ЕРП Север отчете необходимостта от по-мащабни извънредни инвестиции в тези райони с повишено потребление и реализира редица проекти за милиони левове в голяма част от тях с изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща мрежа. В някои места са срещнати трудности при изпълнението на предвидените дейности поради непроведена регулация на имотите и липсата на инфраструктура, което е изцяло в компетенциите на Общините. За належащата нужда от решаване на тези проблеми компанията е информирала своевременно представителите на местната власт. С цел поддържане на добро качество на услугата електроснабдяване, управителите поставиха темата за обсъждане на среща и с новия кмет на Варна Благомир Коцев, който се ангажира да започне работа по проблема с липсващите подробни устройствени планове (ПУП) във вилните зони и крайградските региони.

Ежегодно специалисти на ЕРП Север правят обход по места и проверка на мрежовите съоръжения, собственост на дружеството, след което експертен състав извършва оценка на състоянието им. На базата на експертната оценка се набелязват обектите с належаща нужда за включване в програмите за инвестиции и ремонт на електроразпределителното дружество. Целта на реализираните вложения в мрежата е осигуряване на качествено електроснабдяване на клиентите.

2024 © Варна е / снимка: архив Енерго-Про

Център за екотуризъм заработи в Белослав

Той е разположен до защитена местност "Ятата"
Център за екотуризъм заработи в Белослав

Изграденият с европейски средства Туристически информационен център за екотуризъм в Птичи рай "Ятата" в Община Белослав официално отвори врати. Той е създаден по проект, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 146 320 лв. Бенефициент е Община Белослав, съобщават от Областния информационен център-Варна.

От една страна имотът граничи със защитена местност "Ятата", а от друга - с южната страна на плавателния канал и Белославското езеро. Освен изграждане и обзавеждане на Туристическия информационен център, който наподобява къщичка за птици, в изпълнение на проекта е инсталирано и специално техническо оборудване, достъпно за хора в неравностойно положение. Поставени са контейнери за разделно събиране на отпадъци и са монтирани соларни лампи.

Целта на новосъздадения център е популяризиране на местното природно и историческо наследство на територията на Община Белослав, осигуряване на благоприятни условия за отдих на посетителите, опазване и съхранение на биоразнообразието, оползотворяване на местния потенциал и подобряване на туристическата инфраструктура.

Сред основните задачи на "къщичката за птици" ще бъде организирането на образователни екологични инициативи за деца. Тя ще бъде на разположение и за провеждане на събития от различен характер.

2024 © Варна е / снимки: Областен Информационен Център - Варна