Мобилно меню

Разходи за над 253 млн. лв. планира община Варна за 2023-та

Част от средствата ще бъдат инвестирани във варненски лечебни заведения
Разходи за над 253 млн. лв. планира община Варна за 2023-та
88

Местният парламент във Варна одобри бюджетните разчети и лимити, които ще играят ролята на общински бюджет до приемането на държавната план-сметка. Гласуването им бе необходимо, за да се предотврати забавянето или блокирането на редица местни инициативи. В разчетите са заложени средства, с които администрацията ще може да изпълни ангажиментите си във всички сектори на бюджетния процес – образование, социални дейности, култура, спорт, благоустрояване и др.

За делегирани държавни дейност общината очаква да получи 270,1 млн. лв. Прогнозираните в разчета местни приходи са в размер на 405,5 млн. лв., а средствата от европейски фондове – 54,45 млн. лв.

Разчетите/лимитите на Община Варна за капиталови разходи възлизат общо на 253,6 млн. лв. Част от тях ще бъдат инвестирани във варненски лечебни заведения.

На заседанието си местният парламент одобри отпускането на общо 756 хил. лв. на МБАЛ "Св. Анна" за закупуване на нова урологична рентгенова апаратура и за ремонт на операционните зали в Клиниката по урология. Близо 100 хил. лева от местната хазна ще получи Специализираната болница по акушерство и гинекология "Проф. д-р Д. Стаматов" за изграждане на фотоволтаична инсталация.

Съветниците дадоха също съгласието си за отпускане на допълнителни средства като съфинансиране от общинския бюджет за няколко проекта, с които Община Варна кандидатства по Плана за възстановяване и устойчивост. Става дума за обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на администрацията на Район "Владислав Варненчик", НЧ „Христо Ботев 1928“, Спортен комплекс "Локомотив", както и на ДГ № 17 "Д-р Петър Берон".

На последното си заседание Общинският съвет учреди също безвъзмездно право на ползване върху общински имот в полза на Сдружение с нестопанска цел "Парк Борисова градина – Галата". Парцелът с площ от 16 дка се предоставя за изграждане на парково пространство за широко обществено ползване в кв. "Галата". Сдружението се задължава да използва имота като парк и няма да има право да извършва каквато и да било търговска дейност на територията на парцела.

2023 © Варна е

Цена за 500 грама ягоди без изписана и цената за килограм е нарушение

Цените трябва да са в левове, с включени всички данъци и такси, като и да бъдат недвусмислени, лесно разбираеми, ясно и четливо изписани и да не въвеждат потребителя в заблуждение
Цена за 500 грама ягоди без изписана и цената за килограм е нарушение
175

Търговците на плодове и зеленчуци в насипно състояние са длъжни да обявяват цените за килограм, напомнят от онлайн платформата „Ние, потребителите“ по повод медийни публикации и коментари в социалните мрежи, че тези продукти масово се продават с цени за 100 грама или за половин килограм. Това може да заблуди клиентите, че стоката е по-евтина.

Съгласно Закона за защита на потребителите, търговците са длъжни за продаваните в насипно състояние стоки да посочват цената за единица мярка, като в случая това е килограм.

Ако плодовете са поставени в опаковка, трябва да са известни цената за количеството в нея и цената за един килограм. Изключение правят случаите, в които продажната цена и цената за единица мярка са идентични. Това означава, че дори търговецът да реши да продава 500 гр ягоди в кутийка, той не може да заобиколи разпоредбите и да посочи само цената за съответното количество – трябва да посочи и колко струва 1 килограм.

Освен това, при предлагане на предварително опаковани стоки, обозначените продажна цена и цена за единица мярка следва да се отнасят за нето тегло на стоката. Т.е. недопустимо е да се включва и да се заплаща от потребителя теглото на опаковката.

Обозначаването на продажната цена и цената за единица мярка става чрез етикети, ценоразписи, табели или по друг подходящ начин. Цените трябва да са в левове, с включени всички данъци и такси, като и да бъдат недвусмислени, лесно разбираеми, ясно и четливо изписани и да не въвеждат потребителя в заблуждение.

Редно е търговците да коригират поведението си, а потребителите да бъдат по-внимателни за обозначаването на цените, когато пазаруват.

2023 © Варна е