Мобилно меню

След проверки: Няма нарушения на избирателните списъци във Варненско!

Инспектирани са промени в адресните регистрации в периода от 1 май 2022 година до 3 април тази година
След проверки: Няма нарушения на избирателните списъци във Варненско!

Без констатирани нарушения завършиха проверките за спазване разпоредбите на Закона за гражданска регистрация (ЗГР), относно извършените адресни регистрации или промяната на адреси в периода от 1 май 2022 година до 3 април тази година на територията на 4 общини от Варненска област. Те бяха предизвикани от съмнения за необичайно голям брой подадени заявления за гласуване по настоящ адрес в рамките на новорегистрираните лица по постоянен адрес в периода по чл. 405(а) от Изборния кодекс (ИК) в периода от 30 май 2022 г. до 30 април 2023 г. 

Бяха проверени - в община Аврен – с. Китка и с. Болярци, в община Ветрино – с. Ветрино, с. Неофит Рилски, с. Невша, с. Момчилово и с. Доброплодно, в община Белослав – с. Страшимирово и в община Провадия – с. Тутраканци и с. Добрина. 

В състава на комисиите, извършили проверките влязоха експерти от "ГРАО", "Местни данъци и такси", Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" при Областна администрация – Варна, инспектори от местните управления на полицията и представители на проверяваните общини. 

Проверките във всички населени места не установиха нарушения в разпоредбите на ЗГР. Спазени са всички изисквания на чл.92 и чл.99(а) от цитирания закон, съобщават от областната управа във Варна.

Документите, въз основа на които е била извършена адресната регистрация или промяна на адрес се съхраняват в общинските администрации на посочените населени места. Броят на лицата, които са регистрирани за последната година по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не надвишава броя на лицата, съгласно разпоредбите на чл.99(а) от ЗГР. Според тази разпоредба „На един адрес със съгласието на собственик на жилищен обект могат да се регистрират такъв брой лица, който не надвишава повече от три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават съответния обект.“

Не са установени и лица, чиято адресна регистрация по постоянен и/или настоящ адрес е извършена в хотел, мотел, почивен дом или на друго място за подслон преди повече от 4 месеца.

2023 © Варна е

Юлиян Минчев е новият общински съветник във Варна

Той заема мястото на Ивайло Костадинов, който беше избран за народен представител.
Юлиян Минчев е новият общински съветник във Варна

Юлиян Минчев положи клетва като общински съветник преди началото на 12-тото заседание на местния парламент във Варна.

Той заема мястото на Ивайло Костадинов, който беше избран за народен представител. Минчев влиза от листата на „Има такъв народ“ и това ще бъде първият му мандат като общински съветник. По-късно днес ще стане ясно в дейността на кои постоянни и временни комисии ще вземе участие.

Новоизбраният член на местния парламент е магистър по счетоводство и контрол в Икономически университет – Варна. Има дългогодишен опит в сферата на частния бизнес и корпоративното управление.

На днешното заседание предстои съветниците да решат кой да заеме мястото на Костадинов на постa председател на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“. В дневния ред фигурираше и точка за избор на заместник-председател на Общинския съвет, но тя беше оттеглена.

2024 © Варна е