Мобилно меню

1058 безработни са започнали работа във Варна през юни

В бюрата по труда от областта са заявени 840 свободни работни места
1058 безработни са започнали работа във Варна през юни

На работа в област Варна през юни 2023 г. са постъпили 1058 безработни лица. 84,31% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар (892). През месеца в трудова заетост са устроени 217 младежи на възраст до 29 години, както и 52 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година), съобщават от Дирекция „Регионална служба по заетостта” Варна.

През юни 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 840 работни места. На първичния пазар са обявени 838 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата на хотелиерството и ресторантьорство (354), образование (128) и   търговия (72). Следват преработваща промишленост (71), държавното управление (50), транспорт, складиране и пощи (29), строителство (24) и административни и стопански дейности (19).

Равнището на безработица във Варненска област през юни 2023 г. е 2,9% . Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 5 711, с 343 по-малко спрямо месец май на 2023 г. (6054). В сравнение с май 2023 г. (3,1%) се отчита намаление от 0,2% пункта на равнището на безработица.

В град Варна броят на регистрираните безработни през юни 2023 г. е 2895 – със 101 лица по-малко спрямо май 2023 г. (2 996). Равнището на безработица в града е 1,9%. В сравнени с май 2023 г. (2,0%) се отчита намаление с 0,1 проценти пункта.

2023 © Варна е

Област Варна е на първо място в страната по коефициент на трудова заетост

Резултатът е на база наблюдение на работната сила за първо тримесечие на 2024 г.
Област Варна е на първо място в страната по коефициент на трудова заетост

Общият брой на заетите лица в област Варна през първото тримесечие на 2024 г. е 225 400 души, от които 120 600 са мъже и 104 800 са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на заетите се увеличава с 5.4%, съобщават  от Териториално статистическо бюро Североизток

Относителният дял на заетите лица от населението в областта на възраст 15 и повече навършени години е 61.1% (при 52.8% за страната), съответно 69.0% за мъжете и 54.0% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. този коефициент е по-висок с 2.6 процентни пункта, като при мъжете има увеличение с 2.7 процентни пункта, а при жените – с 2.4 процентни пункта.

По коефициент на заетост област Варна е на първо място в страната, а по брой на заетите е на трето място след област София (столица) и област Пловдив.

През първото тримесечие на 2024 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 220 300, като 117 600  от тях са мъже, а 102 700 са жени. Спрямо първото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 10 300, или с 4.9%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 79.8%, съответно 85.2% за мъжете и 74.5% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. общият коефициент е по-висок с 3.1 процентни пункта, като и при мъжете и при жените коефициентът нараства съответно с 3.1 и 3.3 процентни пункта.

Коефициент на заетост е относителен дял на заетите лица от общото население (в съответната група).

При оценката на резултатите за първото тримесечие на 2024 г. са използвани данни за населението на страната към 31.12.2023 година.

2024 © Варна е