Мобилно меню

1058 безработни са започнали работа във Варна през юни

В бюрата по труда от областта са заявени 840 свободни работни места
1058 безработни са започнали работа във Варна през юни

На работа в област Варна през юни 2023 г. са постъпили 1058 безработни лица. 84,31% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар (892). През месеца в трудова заетост са устроени 217 младежи на възраст до 29 години, както и 52 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година), съобщават от Дирекция „Регионална служба по заетостта” Варна.

През юни 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 840 работни места. На първичния пазар са обявени 838 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата на хотелиерството и ресторантьорство (354), образование (128) и   търговия (72). Следват преработваща промишленост (71), държавното управление (50), транспорт, складиране и пощи (29), строителство (24) и административни и стопански дейности (19).

Равнището на безработица във Варненска област през юни 2023 г. е 2,9% . Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 5 711, с 343 по-малко спрямо месец май на 2023 г. (6054). В сравнение с май 2023 г. (3,1%) се отчита намаление от 0,2% пункта на равнището на безработица.

В град Варна броят на регистрираните безработни през юни 2023 г. е 2895 – със 101 лица по-малко спрямо май 2023 г. (2 996). Равнището на безработица в града е 1,9%. В сравнени с май 2023 г. (2,0%) се отчита намаление с 0,1 проценти пункта.

2023 © Варна е

512 свободни работни места са обявени в област Варна през октомври

Търсят се кадри в търговията, образованието, административните и стопански дейности, хотелиерството и ресторантьорството
512 свободни работни места са обявени в област Варна през октомври

На работа в област Варна през септември 2023 г. са постъпили 723 безработни лица. 94,32% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар (682). През месеца в трудова заетост са устроени 107 младежи на възраст до 29 години, както и 53 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година), информират от Регионалната служба по заетостта във Варна.

През октомври 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 512 работни места. На първичния пазар са обявени 456 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата търговията (118), образованието (69), административни и стопански дейности (56) и хотелиерството и ресторантьорството (54). Следват преработваща промишленост (46), държавна управление (31) и хуманно здравеопазване (14). По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 14 работни места, а по националните програми и мерки за заетост 42 работни места.

Равнището на безработица във Варненска област през октомври 2023 г. е 3,4%. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 6 770, с 804 повече спрямо месец септември на 2023 г. (5966). През текущия месец равнището на безработица повишава нивото си спрямо предходния месец с 0,4 %. 

В град Варна броят на регистрираните безработни през октомври 2023 г. е 3473 – със 395 лица повече спрямо септември 2023 г. (3 078). Равнището на безработица в града е 2,3%, или с 0,3% повече спрямо предходния месец.

2023 © Варна е