Мобилно меню

241 000 са работещите варненци

Увеличава се общият брой на заетите лица в областта
241 000 са работещите варненци
56

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 241 хиляди, от които 132 хиляди са мъже, а 109 хиляди са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 5.7%, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток. 

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 60.6% (при 54.9% за страната), съответно 69.2% за мъжете и 52.7% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. този коефициент е по-висок с 3.2%, като при мъжете увеличението е с 1.6%, а при жените - с 4.7%. 

През четвъртото тримесечие на 2022 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 235.9 хил., като 128.3 хил. от тях са мъже, а 107.6 хил. са жени. Спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 12.8 хил., или с 5.7%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 77%, съответно 83% за мъжете и 71% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. общият коефициент е по-висок с 4.1%, като при мъжете коефициентът се увеличава с 1.6%, а при жените - с 6.8%.

2023 © Варна е

Над 1100 безработни постъпиха на работа през февруари във Варна

Обявени са 1148 нови работни места, най-много кадри се търсят в хотелиерството и ресторантьорството, и търговията
Над 1100 безработни постъпиха на работа през февруари във Варна
114

В област Варна 1133 безработни лица са постъпили на работа през февруари 2023 г., съобщават от Регионалната служба по заетостта. 90% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар. 

През месеца в трудова заетост са устроени 248 младежи на възраст до 29 години, както и 48 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През март 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 1148 работни места. На първичния пазар са обявени 1116 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (427) и търговия (161). Следват държавното управление (76), преработваща промишленост (75), административни и стопански дейности (68) и образование (33). По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 32 работни места.

Равнището на безработица във Варненска област през март 2023 г. е 3,55% . Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 7 034, с 481 по-малко спрямо месец февруари на 2023 г. (7515). В сравнение с февруари 2023 г. (3,79%) се отчита намаление от 0,24% на равнището на безработица. 

В град Варна броят на регистрираните безработни през март 2023 г. е 3 382 – с 282 лица по-малко спрямо февруари 2023 г. (3 664). Равнището на безработица в града е 2,21%. В сравнение с февруари 2023 г. (2,38%) се отчита намаление с 0,17%.

2023 © Варна е