Мобилно меню

Близо 146 000 са работещите по договори във Варна

В края на декември 2023-та, те са с 1.7% повече в сравнение с предходната година
Близо 146 000 са работещите по договори във Варна

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на декември 2023 г. намаляват с 3.2 хил., или с 2.2% спрямо края на септември 2023 г., като достигат 145.9 хиляди, сочат предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 22.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 11 % и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 3.7%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 2.6% е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ - съответно 18.1 и 13.2%.

В края на декември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.5 хил., или с 1.7% повече в сравнение с края на декември 2022 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 1.2 хил. и „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 0.9 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 14.9%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 14.7% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 14.3%.

Най-голямо намаление на наетите лица в края на декември 2023 г. спрямо края на декември 2022 г. има в икономическата дейност „Строителство“ - с 1.4 хил., което в проценти е с 10.8%.

2024 © Варна е

Хибридният модел на работа повишава възможностите за жените, сочи проучване

40% от анкетираните посочват, че липсата на хибридна работна гъвкавост е била решаващ фактор за напускане на предишната им работа
Хибридният модел на работа повишава възможностите за жените, сочи проучване

Широкото разпространение на хибридния модел на работа отвори вратата за жени от малцинствен произход да кандидатстват за ръководни позиции в своите компании, според нов доклад, публикуван в навечерието на Международния ден на жената

Докладът от 2024 г. "Ускоряване на равенството: Жените на хибридното работно място", базиран на изследване сред повече от 1000 хибридни служителки, установи, че гъвкавостта на хибридната работа е позволила на повече от половината от тях (53%) да търсят повишения или да кандидатстват за по-високи позиции, което е окуражителен ход за напредък на равенството, като процентът при жените от малцинствен произход нараства до повече от три на всеки пет (61%). За почти три четвърти (73%) от жените в малцинствените групи хибридната работа е открила нови възможности, които иначе не биха имали.

Докладът "Ускоряване на равенството", поръчан от IWG, разкрива, че хибридната работа предоставя нови професионални възможности за жените.

Две трети (67%) отбелязват, че хибридната работа, която подкрепя редица от целите на ООН за устойчиво развитие, включително напредъка на равенството между половете и здравеопазването, дискриминацията и икономическия растеж, е помогнала за изравняване на условията за кариерно развитие, докато 70% смятат, че хибридната работа е направила работата им по-приобщаваща. Данните обхващат жени, които са част от поне една малцинствена група, включително тези, които се идентифицират като LGBTQIA+, хора с увреждания или идващи от етнически малцинствен произход.

Девет от 10 (86%) от жените с двигателни увреждания (78%) споделят, че хибридният модел на работа им е предоставил повече възможности за офисни длъжности, докато 61% са съгласни, че е направил работата им по-приобщаваща.

За преобладаващото мнозинство от жени (89%) хибридната работа също е спомогнала за постигането на по-добър баланс между служебни отговорности и семейни ангажименти, благодарение на това, че хибридната работа ускорява създаването на повече 15-минутни градове, което им позволява да работят по-близо до дома. Жените спестяват ценно време при дългите си пътувания до работното място и в резултат на това над една трета (38%) казват, че хибридната работа им е дала повече време да развиват личните си интереси извън кариерата.

В резултат на това докладът показва, че все по-голям брой жени вземат важни кариерни решения - като смяна на работа или индустрия - мотивирани от хибридните работни възможности и по-добрия баланс между професионалния и личен живот, които те предлагат.

В стремежа си към гъвкави условия на работа, много жени сменят секторите като цяло, като две от всеки пет (43%) споделят, че хибридната работа им е позволила да се преместят в нова индустрия. Жените от малцинствените групи съобщават, че това кариерно израстване се дължи на хибридната работа, която им позволява да бъдат по-продуктивни и ефективни (44%), като им помага да научат повече за други роли в тяхната компания (49%) и повишава тяхната видимост пред висшето ръководство (32%).

От жените, които са споделили, че страдат от психично заболяване, три от 10 (27%) са имали подобрение на психичното здраве в резултат на работа по хибриден модел, като 70% са съгласни, че в резултат от хибридната работа, траекторията им на кариерно израстване се е повлияла положително. 

Допълнителните предимства включват спестени разходи за пътуване до работното място (38%) и повишена производителност (24%), като 7% дори споделят, че хибридната работа им е позволила да си вземат домашен любимец.

Предишно проучване на IWG идентифицира хибридната работа като решаваща стратегия за лидерите в човешките ресурси за привличане и задържане на таланти. Това е особено важно за служителите, като 40% посочват, че липсата на хибридна работна гъвкавост е била решаващ фактор за напускане на предишната им работа. Това е подкрепено от академично изследване на професор Блум, професор по икономика в Станфорд и световно известен експерт по хибридна работа, който казва, че компаниите, които предлагат този вид гъвкавост, могат да очакват процентът на напускане да намалее с до 35%.

2024 © Варна е