Мобилно меню

Близо 700 свободни работни места са заявени във Варна

На работа през юли са постъпили 581 безработни, 108 от тях са млади хора до 29 години
Близо 700 свободни работни места са заявени във Варна

На работа в област Варна през юли 2023 г. са постъпили 581 безработни лица. 92,94%, от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар (540). През месеца в трудова заетост са устроени 108 младежи на възраст до 29 години, както и 25 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година), съобщават от Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Варна.

През юли 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 686 работни места. На първичния пазар са обявени 682 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата на образование (184), хотелиерството и ресторантьорство (137) и преработваща промишленост (100). Следват търговия (82), административни и стопански дейности (34),  държавното управление (30), доставка на вода (26) и  хуманно здравеопазване (20). По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 4 работни места.

Равнището на безработица във Варненска област през юли 2023 г. е 2,9% . Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 5 793, с 82 повече спрямо месец юни на 2023 г. (5 711). През текущия месец равнището на безработица не се променя в сравнение с предходния и запазва нивото си от 2,9%.

В град Варна броят на регистрираните безработни през юли 2023 г. е 2904 – с 9 лица повече спрямо юни 2023 г. (2 895).

Равнището на безработица в града е 1,9%.

2023 © Варна е

Област Варна е на първо място в страната по коефициент на трудова заетост

Резултатът е на база наблюдение на работната сила за първо тримесечие на 2024 г.
Област Варна е на първо място в страната по коефициент на трудова заетост

Общият брой на заетите лица в област Варна през първото тримесечие на 2024 г. е 225 400 души, от които 120 600 са мъже и 104 800 са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на заетите се увеличава с 5.4%, съобщават  от Териториално статистическо бюро Североизток

Относителният дял на заетите лица от населението в областта на възраст 15 и повече навършени години е 61.1% (при 52.8% за страната), съответно 69.0% за мъжете и 54.0% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. този коефициент е по-висок с 2.6 процентни пункта, като при мъжете има увеличение с 2.7 процентни пункта, а при жените – с 2.4 процентни пункта.

По коефициент на заетост област Варна е на първо място в страната, а по брой на заетите е на трето място след област София (столица) и област Пловдив.

През първото тримесечие на 2024 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 220 300, като 117 600  от тях са мъже, а 102 700 са жени. Спрямо първото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 10 300, или с 4.9%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 79.8%, съответно 85.2% за мъжете и 74.5% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. общият коефициент е по-висок с 3.1 процентни пункта, като и при мъжете и при жените коефициентът нараства съответно с 3.1 и 3.3 процентни пункта.

Коефициент на заетост е относителен дял на заетите лица от общото население (в съответната група).

При оценката на резултатите за първото тримесечие на 2024 г. са използвани данни за населението на страната към 31.12.2023 година.

2024 © Варна е