Мобилно меню

Форум "Да работиш (е) яко!" организират във Варна на 13 октомври

Събитието ще се проведе в хотел "Рослин Димят"
Форум "Да работиш (е) яко!" организират във Варна на 13 октомври

Агенция по заетостта организира в рамките на кампания "Да работиш (е) яко!", кариерен форум на 13 октомври от 10:30 ч. в хотел "Рослин Димят" - зала "Галатея".

По време на събитието експерти от бюрата по труда ще популяризират възможностите за заетост и професионално развитие, ще съдействат за осъществяването на личен контакт между търсещи работа лица и работодатели, както и различни инициативи за осигуряване на качествени работни места, образование и обучение.

Участници в кампанията "Да работиш (е) яко!" са работодатели, за които планираното събитие ще даде възможност да попълнят своите екипи с работници и служители, които отговарят на желаната от тях квалификация.

2023 © Варна е / снимка: Рослин Димят Хотел - Варна

Област Варна е на първо място в страната по коефициент на трудова заетост

Резултатът е на база наблюдение на работната сила за първо тримесечие на 2024 г.
Област Варна е на първо място в страната по коефициент на трудова заетост

Общият брой на заетите лица в област Варна през първото тримесечие на 2024 г. е 225 400 души, от които 120 600 са мъже и 104 800 са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на заетите се увеличава с 5.4%, съобщават  от Териториално статистическо бюро Североизток

Относителният дял на заетите лица от населението в областта на възраст 15 и повече навършени години е 61.1% (при 52.8% за страната), съответно 69.0% за мъжете и 54.0% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. този коефициент е по-висок с 2.6 процентни пункта, като при мъжете има увеличение с 2.7 процентни пункта, а при жените – с 2.4 процентни пункта.

По коефициент на заетост област Варна е на първо място в страната, а по брой на заетите е на трето място след област София (столица) и област Пловдив.

През първото тримесечие на 2024 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 220 300, като 117 600  от тях са мъже, а 102 700 са жени. Спрямо първото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 10 300, или с 4.9%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 79.8%, съответно 85.2% за мъжете и 74.5% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. общият коефициент е по-висок с 3.1 процентни пункта, като и при мъжете и при жените коефициентът нараства съответно с 3.1 и 3.3 процентни пункта.

Коефициент на заетост е относителен дял на заетите лица от общото население (в съответната група).

При оценката на резултатите за първото тримесечие на 2024 г. са използвани данни за населението на страната към 31.12.2023 година.

2024 © Варна е