Мобилно меню

Хибридният модел на работа повишава възможностите за жените, сочи проучване

40% от анкетираните посочват, че липсата на хибридна работна гъвкавост е била решаващ фактор за напускане на предишната им работа
Хибридният модел на работа повишава възможностите за жените, сочи проучване

Широкото разпространение на хибридния модел на работа отвори вратата за жени от малцинствен произход да кандидатстват за ръководни позиции в своите компании, според нов доклад, публикуван в навечерието на Международния ден на жената

Докладът от 2024 г. "Ускоряване на равенството: Жените на хибридното работно място", базиран на изследване сред повече от 1000 хибридни служителки, установи, че гъвкавостта на хибридната работа е позволила на повече от половината от тях (53%) да търсят повишения или да кандидатстват за по-високи позиции, което е окуражителен ход за напредък на равенството, като процентът при жените от малцинствен произход нараства до повече от три на всеки пет (61%). За почти три четвърти (73%) от жените в малцинствените групи хибридната работа е открила нови възможности, които иначе не биха имали.

Докладът "Ускоряване на равенството", поръчан от IWG, разкрива, че хибридната работа предоставя нови професионални възможности за жените.

Две трети (67%) отбелязват, че хибридната работа, която подкрепя редица от целите на ООН за устойчиво развитие, включително напредъка на равенството между половете и здравеопазването, дискриминацията и икономическия растеж, е помогнала за изравняване на условията за кариерно развитие, докато 70% смятат, че хибридната работа е направила работата им по-приобщаваща. Данните обхващат жени, които са част от поне една малцинствена група, включително тези, които се идентифицират като LGBTQIA+, хора с увреждания или идващи от етнически малцинствен произход.

Девет от 10 (86%) от жените с двигателни увреждания (78%) споделят, че хибридният модел на работа им е предоставил повече възможности за офисни длъжности, докато 61% са съгласни, че е направил работата им по-приобщаваща.

За преобладаващото мнозинство от жени (89%) хибридната работа също е спомогнала за постигането на по-добър баланс между служебни отговорности и семейни ангажименти, благодарение на това, че хибридната работа ускорява създаването на повече 15-минутни градове, което им позволява да работят по-близо до дома. Жените спестяват ценно време при дългите си пътувания до работното място и в резултат на това над една трета (38%) казват, че хибридната работа им е дала повече време да развиват личните си интереси извън кариерата.

В резултат на това докладът показва, че все по-голям брой жени вземат важни кариерни решения - като смяна на работа или индустрия - мотивирани от хибридните работни възможности и по-добрия баланс между професионалния и личен живот, които те предлагат.

В стремежа си към гъвкави условия на работа, много жени сменят секторите като цяло, като две от всеки пет (43%) споделят, че хибридната работа им е позволила да се преместят в нова индустрия. Жените от малцинствените групи съобщават, че това кариерно израстване се дължи на хибридната работа, която им позволява да бъдат по-продуктивни и ефективни (44%), като им помага да научат повече за други роли в тяхната компания (49%) и повишава тяхната видимост пред висшето ръководство (32%).

От жените, които са споделили, че страдат от психично заболяване, три от 10 (27%) са имали подобрение на психичното здраве в резултат на работа по хибриден модел, като 70% са съгласни, че в резултат от хибридната работа, траекторията им на кариерно израстване се е повлияла положително. 

Допълнителните предимства включват спестени разходи за пътуване до работното място (38%) и повишена производителност (24%), като 7% дори споделят, че хибридната работа им е позволила да си вземат домашен любимец.

Предишно проучване на IWG идентифицира хибридната работа като решаваща стратегия за лидерите в човешките ресурси за привличане и задържане на таланти. Това е особено важно за служителите, като 40% посочват, че липсата на хибридна работна гъвкавост е била решаващ фактор за напускане на предишната им работа. Това е подкрепено от академично изследване на професор Блум, професор по икономика в Станфорд и световно известен експерт по хибридна работа, който казва, че компаниите, които предлагат този вид гъвкавост, могат да очакват процентът на напускане да намалее с до 35%.

2024 © Варна е

60% от населението на Варна е в трудоспособна възраст

Над 430 000 са жителите на областта, повече са жените
60% от населението на Варна е в трудоспособна възраст

Към 31 декември 2023 г. населението на област Варна е 434 191 души, което представлява 6.7% от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 287 хил. души) и Пловдив (634 хил. души), и преди област Бургас (384 хил. души). В сравнение с 2022 г. населението на областта се увеличава с 3 344 души, или с 0.8% отбелязват от Териториално статистическо бюро Североизток.

Мъжете са 208 422 (48%), а жените - 225 769 (52%), или на 1 000 мъже се падат 1 083 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

В края на 2023 г. лицата на 65 и повече навършени години са 93 402, или 21.5% от населението на областта. В сравнение с 2022 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.1 процентни пункта.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25%, а на мъжете - 17.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея е по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2023 г. децата до 15 години са 63 973, или 14.7% от общия брой на населението в област Варна. Спрямо 2022 г. делът на населението в тази възрастова група намалява с 0.2 процентни пункта.

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която през 2023 г. достига 43.8 години.

Променя се броят и относителният дял на населението в под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2023 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 62 години за жените и 64 години и 6 месец за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Варна към 31.12.2023 г. е 262 057 души, или 60.4% от населението в областта, като мъжете са 134 986 души, а жените - 127 071 души.

Към края на 2023 г. над трудоспособна възраст са 103 464 души, или 23.8%, а под трудоспособна възраст - 68 670 души, или 15.8% от населението на областта.

Към 31.12.2023 г. в градовете на област Варна живеят 365 995 или 84.3%, а в селата - 68 196, или 15.7% от населението на областта.

Към края на 2023 г. населените места в област Варна са 159, от които 11 са градове и 148 - села.

Към края на годината няма населени места без население. В 13, или в 8.2% от населените места на областта живеят до 49 души.

В съответствие с административно-териториалното устройство област Варна е разделена на 12 общини. Най-малка по население е община Бяла, в която живеят 3 284 души, или 0.8% от населението на областта, а най-голяма е община Варна - 323 386 души (74.5%).

2024 © Варна е