Мобилно меню

Над 1100 безработни постъпиха на работа през февруари във Варна

Обявени са 1148 нови работни места, най-много кадри се търсят в хотелиерството и ресторантьорството, и търговията
Над 1100 безработни постъпиха на работа през февруари във Варна
113

В област Варна 1133 безработни лица са постъпили на работа през февруари 2023 г., съобщават от Регионалната служба по заетостта. 90% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар. 

През месеца в трудова заетост са устроени 248 младежи на възраст до 29 години, както и 48 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През март 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 1148 работни места. На първичния пазар са обявени 1116 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (427) и търговия (161). Следват държавното управление (76), преработваща промишленост (75), административни и стопански дейности (68) и образование (33). По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 32 работни места.

Равнището на безработица във Варненска област през март 2023 г. е 3,55% . Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 7 034, с 481 по-малко спрямо месец февруари на 2023 г. (7515). В сравнение с февруари 2023 г. (3,79%) се отчита намаление от 0,24% на равнището на безработица. 

В град Варна броят на регистрираните безработни през март 2023 г. е 3 382 – с 282 лица по-малко спрямо февруари 2023 г. (3 664). Равнището на безработица в града е 2,21%. В сравнение с февруари 2023 г. (2,38%) се отчита намаление с 0,17%.

2023 © Варна е

Над 650 варненци са започнали работа през февруари

Близо 850 са заявените през месеца свободни работни места
Над 650 варненци са започнали работа през февруари
85

В област Варна, през февруари 2023 г., на работа са постъпили 658 безработни лица, съобщават от Регионалната служба по заетостта.

През месеца в трудова заетост са устроени 133 младежи на възраст до 29 години, както и 25 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През февруари 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 849 работни места. На първичния пазар са обявени 779 работни места.

Най-много от заявените през месеца места са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (254) и държавното управление (248). Следват търговия (53), образование (48), преработваща промишленост (62) и административни и стопански дейности (15).

По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 70 работни места

Равнището на безработица във Варненска област през февруари 2023 г. е 3,8%.

Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 7 515, с 269 повече спрямо месец февруари на 2022 г. (7246). В сравнение с януари 2023 г. (3,8%) се запазва равнището на безработица.

В град Варна броят на регистрираните безработни през февруари 2023 г. е 3 644. Равнището на безработица в града е 2,38%, в сравнение с януари 2023 г.(2,45%) се отчита намаление с 0,07 процентни пункта.

2023 © Варна е