Мобилно меню

Над 3600 са регистрираните безработни във Варна

В бюрата по труда от областта са заявени 559 работни места
Над 3600 са регистрираните безработни във Варна
71

Равнището на безработица във Варненска област през януари 2023 г. е 3,4% . Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 7562, с 99 по-малко спрямо първия месец на 2022 г. (7463). В сравнение с декември 2022 г. (3,2%) се отчита слаб ръст от 0,2 процентни пункта на равнището на безработица. Този ръст е типичен за началото на годината и е в резултат на намалената активност на бизнеса и слабото търсене на работна ръка, отбелязват от Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Варна.

В град Варна броят на регистрираните безработни през януари 2023 г. е 3612. Равнището на безработица в града е 2,2%, с 0,1 процентни пункта по-високо спрямо януари предходната година. В сравнение с декември 2022 г. (2,1%) се отчита повишение с 0,1 процентни пункта.

На работа в област Варна през януари 2023 г. са постъпили 632 безработни лица. 96,83% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар (612). През месеца в трудова заетост са устроени 89 младежи на възраст до 29 години, както и 21 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През януари 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 559 работни места. На първичния пазар са обявени 498 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата на търговията (87). Следват, хотелиерството и ресторантьорството (71), образованието (63), преработващата промишленост (52), административни и стопански дейности (50) и държавното управление (42). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 61 работни места.

2023 © Варна е

Над 1100 безработни постъпиха на работа през февруари във Варна

Обявени са 1148 нови работни места, най-много кадри се търсят в хотелиерството и ресторантьорството, и търговията
Над 1100 безработни постъпиха на работа през февруари във Варна
119

В област Варна 1133 безработни лица са постъпили на работа през февруари 2023 г., съобщават от Регионалната служба по заетостта. 90% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар. 

През месеца в трудова заетост са устроени 248 младежи на възраст до 29 години, както и 48 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През март 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 1148 работни места. На първичния пазар са обявени 1116 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (427) и търговия (161). Следват държавното управление (76), преработваща промишленост (75), административни и стопански дейности (68) и образование (33). По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 32 работни места.

Равнището на безработица във Варненска област през март 2023 г. е 3,55% . Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 7 034, с 481 по-малко спрямо месец февруари на 2023 г. (7515). В сравнение с февруари 2023 г. (3,79%) се отчита намаление от 0,24% на равнището на безработица. 

В град Варна броят на регистрираните безработни през март 2023 г. е 3 382 – с 282 лица по-малко спрямо февруари 2023 г. (3 664). Равнището на безработица в града е 2,21%. В сравнение с февруари 2023 г. (2,38%) се отчита намаление с 0,17%.

2023 © Варна е