Мобилно меню

Над 650 варненци са започнали работа през февруари

Близо 850 са заявените през месеца свободни работни места
Над 650 варненци са започнали работа през февруари

В област Варна, през февруари 2023 г., на работа са постъпили 658 безработни лица, съобщават от Регионалната служба по заетостта.

През месеца в трудова заетост са устроени 133 младежи на възраст до 29 години, както и 25 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През февруари 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 849 работни места. На първичния пазар са обявени 779 работни места.

Най-много от заявените през месеца места са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (254) и държавното управление (248). Следват търговия (53), образование (48), преработваща промишленост (62) и административни и стопански дейности (15).

По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 70 работни места

Равнището на безработица във Варненска област през февруари 2023 г. е 3,8%.

Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 7 515, с 269 повече спрямо месец февруари на 2022 г. (7246). В сравнение с януари 2023 г. (3,8%) се запазва равнището на безработица.

В град Варна броят на регистрираните безработни през февруари 2023 г. е 3 644. Равнището на безработица в града е 2,38%, в сравнение с януари 2023 г.(2,45%) се отчита намаление с 0,07 процентни пункта.

2023 © Варна е

Област Варна е на първо място в страната по коефициент на трудова заетост

Резултатът е на база наблюдение на работната сила за първо тримесечие на 2024 г.
Област Варна е на първо място в страната по коефициент на трудова заетост

Общият брой на заетите лица в област Варна през първото тримесечие на 2024 г. е 225 400 души, от които 120 600 са мъже и 104 800 са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на заетите се увеличава с 5.4%, съобщават  от Териториално статистическо бюро Североизток

Относителният дял на заетите лица от населението в областта на възраст 15 и повече навършени години е 61.1% (при 52.8% за страната), съответно 69.0% за мъжете и 54.0% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. този коефициент е по-висок с 2.6 процентни пункта, като при мъжете има увеличение с 2.7 процентни пункта, а при жените – с 2.4 процентни пункта.

По коефициент на заетост област Варна е на първо място в страната, а по брой на заетите е на трето място след област София (столица) и област Пловдив.

През първото тримесечие на 2024 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 220 300, като 117 600  от тях са мъже, а 102 700 са жени. Спрямо първото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 10 300, или с 4.9%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 79.8%, съответно 85.2% за мъжете и 74.5% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. общият коефициент е по-висок с 3.1 процентни пункта, като и при мъжете и при жените коефициентът нараства съответно с 3.1 и 3.3 процентни пункта.

Коефициент на заетост е относителен дял на заетите лица от общото население (в съответната група).

При оценката на резултатите за първото тримесечие на 2024 г. са използвани данни за населението на страната към 31.12.2023 година.

2024 © Варна е