Мобилно меню

Планират изграждането на Черноморски младежки център във Варна

Центърът ще осигурява подкрепа на младежи в риск, планират се и съвместни събития с подобни организации в България и чужбина
Планират изграждането на Черноморски младежки център във Варна
55

С проект за Черноморски младежки център община Варна ще кандидатства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това стана ясно след последната за 2022-ра година сесия на местния парламент, на която предложението на кмета Иван Портних бе одобрено от Общински съвет – Варна.

Черноморският младежки център ще предоставя подкрепа на млади хора до 29 г. В него трябва има разнообразие от дейности, включително международни, които да отговарят на нуждите и желанията на младежите. Едно от изискванията е центърът да осигури поне 10 работни места, от които най-малко 5 младежки работници, 2 ромски медиатори, както и психолог, социален работник, педагог и други подходящи специалисти за обезпечаване на образователните дейности.

Чрез центъра Община Варна ще осигури образователна подкрепа на младежи, които ходят на училище, но са изложени на риск от отпадане. Ще се предоставят индивидуални услуги за социално включване на младежи от уязвими групи. Предвижда се също така организиране на обмени и съвместни събития с други младежки центрове в България и в чужбина.

Безвъзмездната финансова помощ по проекта е 100%, като общата стойност е до 4,3 млн. лева. Крайният срок за електронно подаване на апликационния пакет е 30 декември 2022 г.

2022 © Варна е

Над 1100 безработни постъпиха на работа през февруари във Варна

Обявени са 1148 нови работни места, най-много кадри се търсят в хотелиерството и ресторантьорството, и търговията
Над 1100 безработни постъпиха на работа през февруари във Варна
113

В област Варна 1133 безработни лица са постъпили на работа през февруари 2023 г., съобщават от Регионалната служба по заетостта. 90% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар. 

През месеца в трудова заетост са устроени 248 младежи на възраст до 29 години, както и 48 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През март 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 1148 работни места. На първичния пазар са обявени 1116 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (427) и търговия (161). Следват държавното управление (76), преработваща промишленост (75), административни и стопански дейности (68) и образование (33). По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 32 работни места.

Равнището на безработица във Варненска област през март 2023 г. е 3,55% . Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 7 034, с 481 по-малко спрямо месец февруари на 2023 г. (7515). В сравнение с февруари 2023 г. (3,79%) се отчита намаление от 0,24% на равнището на безработица. 

В град Варна броят на регистрираните безработни през март 2023 г. е 3 382 – с 282 лица по-малко спрямо февруари 2023 г. (3 664). Равнището на безработица в града е 2,21%. В сравнение с февруари 2023 г. (2,38%) се отчита намаление с 0,17%.

2023 © Варна е