Мобилно меню

Положителни са прогнозите за нивото на заетостта във Варна

Стабилен пазар на труда в страната предвиждат експерти през следващите 6 месеца
Положителни са прогнозите за нивото на заетостта във Варна

В периода октомври 2023 г. - март 2024 г. работодателите в страната предвиждат скромен, но стабилен пазар на труда с нетен коефициент на заетостта от +10%. Той се увеличава с 2% в сравнение с последното шестмесечие, но намалява с 19% спрямо същия период на миналата година според националното проучване на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ). Изследването включва отговорите на 1 200 компании, като 28% от тях прогнозират да разширят екипите си през следващите шест месеца, 18% планират да ги свият, 38% ще запазят числеността на работната си сила, а 16% не са сигурни относно плановете си за наемане.

„Въпреки че нивото на безработица остава ниско, работодателите продължават да изпитват трудности да привлекат кадри с нужните умения. Те, от друга страна, не могат да намерят работодатели, които да отговорят на очакванията им за заплащане и възможности за кариерно развитие. Ето защо е наложително компаниите да преразгледат изискванията си за задължителни умения и да внедрят стратегии за придобиването им на работното място,“ коментира Надя Василева, председател на БКЗ.

Според петото прогнозно проучване на конфедерацията по-голямата част от работодателите (57%) биха наели чуждестранни граждани, ако процедурата за това е по-лесна и по-бърза. Тридесет и два процента не са сигурни дали биха се възползвали от подобно улеснение, а 11% не биха наели чуждестранни граждани, независимо каква е процедурата: „Въпреки че плановете за наемане на служители е скромно в сравнение с миналата година, проучването ни показва, че компаниите търсят хора, но желанието им да увеличат персонала си не се сбъдва в запълнени вакантни позиции. Затова все по-често работодателите показват готовност да наемат чужденци, но тук ги спират тромавите процедури. В същото време в бюрата по труда има регистрирани над 140 хиляди безработни, а делът на икономически неактивните мъже, жени и младежи продължава да е висок. Време е да върнем тези хора на пазара на труда, което изисква структурни промени и дълбоко разбиране на причините защо не работят.“

Работодателите във всички дванадесет индустрии, включени в изследването, планират да наемат нови служители в периода октомври 2023 г. - март 2024 г. IT секторът отново е начело с нетен коефициент на заетостта от +21%, което е спад от четири процентни пункта в сравнение с предишното шестмесечие. След него се нареждат секторите „Аутсорсинг”, където нетният коефициент на заетостта се увеличава с три процентни пункта и достига +12%, „Производство” (+12%) и „Търговия на едро и дребно” (+11%). Плановете на работодателите от секторите „Транспорт, складиране и комуникации”, „Финансови и застрахователни дейности, недвижими имоти и бизнес услуги“ и „Публичен и социален сектор“ регистрират увеличение от два процентни пункта в сравнение с предишния изследван период и достигат нетен коефициент на заетостта от +9%, а в сектор „Добивна промишленост“, където прогнозите на работодателите бяха отрицателни за последното шестмесечие, прогнозите за наемане на служители също се увеличават с два процентни пункта и достигат +1%. Най-голям спад от шест процентни пункта регистрират работодателите от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”, където е отчетен нетен коефициент на заетостта от +4%.

Надя Василева съветва:

„Резултатите са обнадеждаващи за търсещите работа, но за да привлекат кандидати, работодателите трябва да преосмислят какво е задължително и какво е желателно в един кандидат и дали ролята може да бъде запълнена от човек, който отговаря на 60-70% от нея, а останалото да научи на новото работно място.“

По отношение на регионите нетният коефициент на заетостта в София отчита спад от седем процентни пунка и достига +65%, Русе и Пловдив регистрират увеличение от три процентни пункта и нетният коефициент на заетостта достига съответно +6% и +12%. За региона на Варна прогнозите за следващото шестмесечие също са положителни и са +9%, което е покачване с един процентен пункт, а в Бургас търсенето на кадри ще остане непроменено с нетен коефициент на заетостта от +8%.

2023 © Варна е

Област Варна е на първо място в страната по коефициент на трудова заетост

Резултатът е на база наблюдение на работната сила за първо тримесечие на 2024 г.
Област Варна е на първо място в страната по коефициент на трудова заетост

Общият брой на заетите лица в област Варна през първото тримесечие на 2024 г. е 225 400 души, от които 120 600 са мъже и 104 800 са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на заетите се увеличава с 5.4%, съобщават  от Териториално статистическо бюро Североизток

Относителният дял на заетите лица от населението в областта на възраст 15 и повече навършени години е 61.1% (при 52.8% за страната), съответно 69.0% за мъжете и 54.0% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. този коефициент е по-висок с 2.6 процентни пункта, като при мъжете има увеличение с 2.7 процентни пункта, а при жените – с 2.4 процентни пункта.

По коефициент на заетост област Варна е на първо място в страната, а по брой на заетите е на трето място след област София (столица) и област Пловдив.

През първото тримесечие на 2024 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 220 300, като 117 600  от тях са мъже, а 102 700 са жени. Спрямо първото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 10 300, или с 4.9%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 79.8%, съответно 85.2% за мъжете и 74.5% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. общият коефициент е по-висок с 3.1 процентни пункта, като и при мъжете и при жените коефициентът нараства съответно с 3.1 и 3.3 процентни пункта.

Коефициент на заетост е относителен дял на заетите лица от общото население (в съответната група).

При оценката на резултатите за първото тримесечие на 2024 г. са използвани данни за населението на страната към 31.12.2023 година.

2024 © Варна е