Мобилно меню

Положителни са прогнозите за нивото на заетостта във Варна

Стабилен пазар на труда в страната предвиждат експерти през следващите 6 месеца
Положителни са прогнозите за нивото на заетостта във Варна

В периода октомври 2023 г. - март 2024 г. работодателите в страната предвиждат скромен, но стабилен пазар на труда с нетен коефициент на заетостта от +10%. Той се увеличава с 2% в сравнение с последното шестмесечие, но намалява с 19% спрямо същия период на миналата година според националното проучване на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ). Изследването включва отговорите на 1 200 компании, като 28% от тях прогнозират да разширят екипите си през следващите шест месеца, 18% планират да ги свият, 38% ще запазят числеността на работната си сила, а 16% не са сигурни относно плановете си за наемане.

„Въпреки че нивото на безработица остава ниско, работодателите продължават да изпитват трудности да привлекат кадри с нужните умения. Те, от друга страна, не могат да намерят работодатели, които да отговорят на очакванията им за заплащане и възможности за кариерно развитие. Ето защо е наложително компаниите да преразгледат изискванията си за задължителни умения и да внедрят стратегии за придобиването им на работното място,“ коментира Надя Василева, председател на БКЗ.

Според петото прогнозно проучване на конфедерацията по-голямата част от работодателите (57%) биха наели чуждестранни граждани, ако процедурата за това е по-лесна и по-бърза. Тридесет и два процента не са сигурни дали биха се възползвали от подобно улеснение, а 11% не биха наели чуждестранни граждани, независимо каква е процедурата: „Въпреки че плановете за наемане на служители е скромно в сравнение с миналата година, проучването ни показва, че компаниите търсят хора, но желанието им да увеличат персонала си не се сбъдва в запълнени вакантни позиции. Затова все по-често работодателите показват готовност да наемат чужденци, но тук ги спират тромавите процедури. В същото време в бюрата по труда има регистрирани над 140 хиляди безработни, а делът на икономически неактивните мъже, жени и младежи продължава да е висок. Време е да върнем тези хора на пазара на труда, което изисква структурни промени и дълбоко разбиране на причините защо не работят.“

Работодателите във всички дванадесет индустрии, включени в изследването, планират да наемат нови служители в периода октомври 2023 г. - март 2024 г. IT секторът отново е начело с нетен коефициент на заетостта от +21%, което е спад от четири процентни пункта в сравнение с предишното шестмесечие. След него се нареждат секторите „Аутсорсинг”, където нетният коефициент на заетостта се увеличава с три процентни пункта и достига +12%, „Производство” (+12%) и „Търговия на едро и дребно” (+11%). Плановете на работодателите от секторите „Транспорт, складиране и комуникации”, „Финансови и застрахователни дейности, недвижими имоти и бизнес услуги“ и „Публичен и социален сектор“ регистрират увеличение от два процентни пункта в сравнение с предишния изследван период и достигат нетен коефициент на заетостта от +9%, а в сектор „Добивна промишленост“, където прогнозите на работодателите бяха отрицателни за последното шестмесечие, прогнозите за наемане на служители също се увеличават с два процентни пункта и достигат +1%. Най-голям спад от шест процентни пункта регистрират работодателите от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”, където е отчетен нетен коефициент на заетостта от +4%.

Надя Василева съветва:

„Резултатите са обнадеждаващи за търсещите работа, но за да привлекат кандидати, работодателите трябва да преосмислят какво е задължително и какво е желателно в един кандидат и дали ролята може да бъде запълнена от човек, който отговаря на 60-70% от нея, а останалото да научи на новото работно място.“

По отношение на регионите нетният коефициент на заетостта в София отчита спад от седем процентни пунка и достига +65%, Русе и Пловдив регистрират увеличение от три процентни пункта и нетният коефициент на заетостта достига съответно +6% и +12%. За региона на Варна прогнозите за следващото шестмесечие също са положителни и са +9%, което е покачване с един процентен пункт, а в Бургас търсенето на кадри ще остане непроменено с нетен коефициент на заетостта от +8%.

2023 © Варна е

512 свободни работни места са обявени в област Варна през октомври

Търсят се кадри в търговията, образованието, административните и стопански дейности, хотелиерството и ресторантьорството
512 свободни работни места са обявени в област Варна през октомври

На работа в област Варна през септември 2023 г. са постъпили 723 безработни лица. 94,32% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар (682). През месеца в трудова заетост са устроени 107 младежи на възраст до 29 години, както и 53 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година), информират от Регионалната служба по заетостта във Варна.

През октомври 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 512 работни места. На първичния пазар са обявени 456 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата търговията (118), образованието (69), административни и стопански дейности (56) и хотелиерството и ресторантьорството (54). Следват преработваща промишленост (46), държавна управление (31) и хуманно здравеопазване (14). По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 14 работни места, а по националните програми и мерки за заетост 42 работни места.

Равнището на безработица във Варненска област през октомври 2023 г. е 3,4%. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 6 770, с 804 повече спрямо месец септември на 2023 г. (5966). През текущия месец равнището на безработица повишава нивото си спрямо предходния месец с 0,4 %. 

В град Варна броят на регистрираните безработни през октомври 2023 г. е 3473 – със 395 лица повече спрямо септември 2023 г. (3 078). Равнището на безработица в града е 2,3%, или с 0,3% повече спрямо предходния месец.

2023 © Варна е