Мобилно меню

Шофьори на автобуси и тролейбуси търсят за Градския транспорт във Варна

Общинската фирма предлага на кандидатите безплатен курс за категории "D" и "D с код 103"
Шофьори на автобуси и тролейбуси търсят за Градския транспорт във Варна
852

Градски транспорт - Варна търси да назначи водачи на автобуси и тролейбуси. Кандидатите с валидни документи, които отговарят на изискванията, може да бъдат назначени веднага, а на желаещите да придобият нужната квалификация, Дружеството предлага безплатно обучение

Притежателите на валидни категории "D" и "D с код 103", които желаят да бъдат назначени на длъжност "водач на автобус" и "водач на тролейбус", може да подават своите заявления на ул. „Тролейна“ 48, всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа. При кандидатстването трябва да представят валидна шофьорска книжка със съответната категория, удостоверение за психологическа годност, карта за квалификация на водача.

Kандидатите за провеждане на обучение за придобиване на правоспособност за управление категория "D" и "D с код 103" след успешно завършване на курса ще подпишат трудови договори за срок не по-малък от 3 години. Ще ползват всички социални придобивки, като ваучери за храна в максимален размер, допълнително платен годишен отпуск, коледни и великденски бонуси, уверяват от Градски транспорт - Варна.

Кандидатите следва да притежават правоспособност за управление - категория "С" - минимум 2 години за курс за водачи на автобус. 

Обучението се организира и заплаща от "Градски транспорт" ЕАД.

След успешно завършване на курса, “Градски транспорт” ЕАД осигурява работно място за "водач на автобус" или "водач на тролейбус" за минимум 3 години.

Телефон за информация – 0700 10 933 всеки делничен ден от 08:00 до 16:00 часа.

"Градски транспорт" ЕАД е вътрешен оператор на община Варна за обществен превоз на пътници. Дружеството експлоатира 30 тролейбуса ŠKODA 26 TR, които изцяло замениха старите тролейбуси и модернизираха тролейбусния транспорт на гр. Варна.

Обслужването на автобусните линии е обезпечено от 85 нови автобуса Соларис, предстои включването на 60 нови електрически автобуса за нуждите на транспорта на града.

2023 © Варна е

Област Варна е на първо място в страната по коефициент на трудова заетост

Резултатът е на база наблюдение на работната сила за първо тримесечие на 2024 г.
Област Варна е на първо място в страната по коефициент на трудова заетост

Общият брой на заетите лица в област Варна през първото тримесечие на 2024 г. е 225 400 души, от които 120 600 са мъже и 104 800 са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на заетите се увеличава с 5.4%, съобщават  от Териториално статистическо бюро Североизток

Относителният дял на заетите лица от населението в областта на възраст 15 и повече навършени години е 61.1% (при 52.8% за страната), съответно 69.0% за мъжете и 54.0% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. този коефициент е по-висок с 2.6 процентни пункта, като при мъжете има увеличение с 2.7 процентни пункта, а при жените – с 2.4 процентни пункта.

По коефициент на заетост област Варна е на първо място в страната, а по брой на заетите е на трето място след област София (столица) и област Пловдив.

През първото тримесечие на 2024 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 220 300, като 117 600  от тях са мъже, а 102 700 са жени. Спрямо първото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 10 300, или с 4.9%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 79.8%, съответно 85.2% за мъжете и 74.5% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. общият коефициент е по-висок с 3.1 процентни пункта, като и при мъжете и при жените коефициентът нараства съответно с 3.1 и 3.3 процентни пункта.

Коефициент на заетост е относителен дял на заетите лица от общото население (в съответната група).

При оценката на резултатите за първото тримесечие на 2024 г. са използвани данни за населението на страната към 31.12.2023 година.

2024 © Варна е