Мобилно меню

След лятната заетост: Нараства броят на безработните във Варна

През август най-много свободни работни места в областта са обявени в сферите образование, хотелиерство и ресторантьорство и търговия
След лятната заетост: Нараства броят на безработните във Варна

На работа в област Варна през август 2023 г. са постъпили 465 безработни лица. 94,19% или 438 от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар. През месеца в трудова заетост са устроени 82 младежи на възраст до 29 години, както и 28 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През август 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 770 работни места. На първичния пазар са обявени 755 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата на образованието (194), хотелиерството и ресторантьорството (130) и търговията (110). Следват административни и стопански дейности (73), транспорт (65), строителство (42), преработваща промишленост (39) и производство (29). По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 15 работни места.

Равнището на безработица във Варненска област през август 2023 г. е 3 % . Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 5 920, със 127 повече спрямо месец юли на 2023 г. (5793). През текущия месец равнището на безработица се увеличава в сравнение с предходния (2,9%).

В град Варна броят на регистрираните безработни през август 2023 г. е 3007 – със 103 лица повече спрямо юли 2023 г. (2 904). Равнището на безработица в града е 2%.

2023 © Варна е

Област Варна е на първо място в страната по коефициент на трудова заетост

Резултатът е на база наблюдение на работната сила за първо тримесечие на 2024 г.
Област Варна е на първо място в страната по коефициент на трудова заетост

Общият брой на заетите лица в област Варна през първото тримесечие на 2024 г. е 225 400 души, от които 120 600 са мъже и 104 800 са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на заетите се увеличава с 5.4%, съобщават  от Териториално статистическо бюро Североизток

Относителният дял на заетите лица от населението в областта на възраст 15 и повече навършени години е 61.1% (при 52.8% за страната), съответно 69.0% за мъжете и 54.0% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. този коефициент е по-висок с 2.6 процентни пункта, като при мъжете има увеличение с 2.7 процентни пункта, а при жените – с 2.4 процентни пункта.

По коефициент на заетост област Варна е на първо място в страната, а по брой на заетите е на трето място след област София (столица) и област Пловдив.

През първото тримесечие на 2024 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 220 300, като 117 600  от тях са мъже, а 102 700 са жени. Спрямо първото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 10 300, или с 4.9%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 79.8%, съответно 85.2% за мъжете и 74.5% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. общият коефициент е по-висок с 3.1 процентни пункта, като и при мъжете и при жените коефициентът нараства съответно с 3.1 и 3.3 процентни пункта.

Коефициент на заетост е относителен дял на заетите лица от общото население (в съответната група).

При оценката на резултатите за първото тримесечие на 2024 г. са използвани данни за населението на страната към 31.12.2023 година.

2024 © Варна е