Мобилно меню

Търсят жандармеристи за борба с тероризма във Варна

Крайният срок за кандидатстване е до 27 ноември, за отговорната позиция има 3 свободни бройки, кандидатите трябва да са на възраст до 41 години
Търсят жандармеристи за борба с тероризма във Варна

Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" към МВР обяви конкурс за попълване на състава. В Зонално жандармерийско управление Варна има три свободни бройки за отговорната позиция. Кандидатите трябва да са на възраст до 41 години и да имат завършено средно образование. Краен срок за кандидатстване - 27 ноември 2023 г.

Жандармеристите отговарят за охраната и реда на стратегически обекти в България.

Освен във Варна, нови служители в дирекцията се търсят също в София, Пловдив, Кърджали, Стара Загора, Мездра, Плевен и Горна Оряховица.

 

 

2023 © Варна е

512 свободни работни места са обявени в област Варна през октомври

Търсят се кадри в търговията, образованието, административните и стопански дейности, хотелиерството и ресторантьорството
512 свободни работни места са обявени в област Варна през октомври

На работа в област Варна през септември 2023 г. са постъпили 723 безработни лица. 94,32% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар (682). През месеца в трудова заетост са устроени 107 младежи на възраст до 29 години, както и 53 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година), информират от Регионалната служба по заетостта във Варна.

През октомври 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 512 работни места. На първичния пазар са обявени 456 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата търговията (118), образованието (69), административни и стопански дейности (56) и хотелиерството и ресторантьорството (54). Следват преработваща промишленост (46), държавна управление (31) и хуманно здравеопазване (14). По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 14 работни места, а по националните програми и мерки за заетост 42 работни места.

Равнището на безработица във Варненска област през октомври 2023 г. е 3,4%. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 6 770, с 804 повече спрямо месец септември на 2023 г. (5966). През текущия месец равнището на безработица повишава нивото си спрямо предходния месец с 0,4 %. 

В град Варна броят на регистрираните безработни през октомври 2023 г. е 3473 – със 395 лица повече спрямо септември 2023 г. (3 078). Равнището на безработица в града е 2,3%, или с 0,3% повече спрямо предходния месец.

2023 © Варна е