Мобилно меню

Търсят жандармеристи за борба с тероризма във Варна

Крайният срок за кандидатстване е до 27 ноември, за отговорната позиция има 3 свободни бройки, кандидатите трябва да са на възраст до 41 години
Търсят жандармеристи за борба с тероризма във Варна

Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" към МВР обяви конкурс за попълване на състава. В Зонално жандармерийско управление Варна има три свободни бройки за отговорната позиция. Кандидатите трябва да са на възраст до 41 години и да имат завършено средно образование. Краен срок за кандидатстване - 27 ноември 2023 г.

Жандармеристите отговарят за охраната и реда на стратегически обекти в България.

Освен във Варна, нови служители в дирекцията се търсят също в София, Пловдив, Кърджали, Стара Загора, Мездра, Плевен и Горна Оряховица.

 

 

2023 © Варна е

Област Варна е на първо място в страната по коефициент на трудова заетост

Резултатът е на база наблюдение на работната сила за първо тримесечие на 2024 г.
Област Варна е на първо място в страната по коефициент на трудова заетост

Общият брой на заетите лица в област Варна през първото тримесечие на 2024 г. е 225 400 души, от които 120 600 са мъже и 104 800 са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на заетите се увеличава с 5.4%, съобщават  от Териториално статистическо бюро Североизток

Относителният дял на заетите лица от населението в областта на възраст 15 и повече навършени години е 61.1% (при 52.8% за страната), съответно 69.0% за мъжете и 54.0% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. този коефициент е по-висок с 2.6 процентни пункта, като при мъжете има увеличение с 2.7 процентни пункта, а при жените – с 2.4 процентни пункта.

По коефициент на заетост област Варна е на първо място в страната, а по брой на заетите е на трето място след област София (столица) и област Пловдив.

През първото тримесечие на 2024 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 220 300, като 117 600  от тях са мъже, а 102 700 са жени. Спрямо първото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 10 300, или с 4.9%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 79.8%, съответно 85.2% за мъжете и 74.5% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. общият коефициент е по-висок с 3.1 процентни пункта, като и при мъжете и при жените коефициентът нараства съответно с 3.1 и 3.3 процентни пункта.

Коефициент на заетост е относителен дял на заетите лица от общото население (в съответната група).

При оценката на резултатите за първото тримесечие на 2024 г. са използвани данни за населението на страната към 31.12.2023 година.

2024 © Варна е